Advies in het digitaal organiseren

Digitaal Organiseren

Digitaal organiseren is het inrichten en besturen van organisaties op een wijze dat mensen en systemen naast elkaar en in hun kracht worden ingezet. Technologie kan de vaardigheden van mensen versterken wanneer technologie wordt ingezet als een vorm van gereedschap. Maar technologie kan ook werk van mensen overnemen: robots kunnen automatisch taken uitvoeren. Wanneer robots en mensen met digitaal gereedschap kunnen beschikken over de juiste communicatie middelen en toegang krijgen tot de relevante data bronnen, dan komt de digitale organisatie het beste tot haar recht.

Door goed na te denken over de rol van technologie en met medewerkers samen te bepalen hoe deze wordt ingezet kunnen de voordelen van technologie ook worden benut. Het samenspel van mensen en machines verandert steeds meer en daarbij zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Idwell helpt organisaties met het maken van deze keuzes en geeft advies in het digitaal organiseren.

Idwell Adviesdiensten


Observaties | Idwell Nieuws | Idwell Aanpak | Digitale Curator

“I dwell in Possibility”

Emily Dickinson

Observaties

In het werken met digitale toepassingen en het besturen van de digitale organisatie valt er genoeg op om vast te leggen en over na te denken. Dit zijn observaties over de wereld van digitale transformaties en de ontwikkelingen van organisaties.


Observaties | Idwell Nieuws | Idwell Aanpak | Digitale Curator

Idwell Nieuwsberichten

Idwell in de media

Op televisie en in de vakbladen kom je Idwell tegen. Er zijn twee TV rapportages gemaakt over Idwell en het project Digitaal Experimenteer Centrum van de Gemeente Rotterdam.


Observaties | Idwell Nieuws | Idwell Aanpak | Digitale Curator

De Idwell Aanpak

Om de samenwerking tussen mensen en systemen in de digitale organisatie te optimaliseren zijn een aantal stappen te nemen. Allereerst zal natuurlijk vastgesteld moeten worden of de organisatie al goed is voorbereid om een digitale transformatie door te maken. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal daar eerst energie in gestoken worden.

Ontdekken en Bedenken

De Idwell Aanpak: Ontdekken en bedenken van oplossingen voor de digitale organisatie

Inrichten en Organiseren

De Idwell Aanpak: Inrichten en Organiseren van de digitale organisatie

Besturen en Regisseren

De Idwell Aanpak: Besturen en Regisseren van de digitale organisatie, partners en leveranciers

Verbeteren en Vernieuwen

De Idwell Aanpak: Verbeteren en Vernieuwen van de digitale organisatie


Observaties | Idwell Nieuws | Idwell Aanpak | Digitale Curator

De digitale Curator

De digitale curator verzamelt artikelen, blogs, rapporten en presentaties die interessant zijn of die inspireren. Sommige artikelen worden samengevat of toegelicht en in andere gevallen wordt alleen de koppeling, de link, verzameld. Zo ontstaat een bibliotheek met verhalen rondom het thema digitaal: de digitale organisatie, de digitale strategie, de digitale samenleving, het digitale gebouw, de digitale toekomst. 

Digitale Toekomst

Digitale Samenleving

Digitale Organisatie

Digitale Strategie

Digitale Gebouw


Observaties | Idwell Nieuws | Idwell Aanpak | Digitale Curator