Advies in het digitaal organiseren

“I dwell in Possibility”

Emily Dickinson
Digitaal Organiseren

Digitaal organiseren is het inrichten en besturen van organisaties op een wijze dat mensen en systemen naast elkaar en in hun kracht worden ingezet. Met de opkomst van technologische ontwikkelingen zoals cognitive computing, machine learning, blockchain, big data en cloud services worden systemen steeds intelligenter en kunnen zij een nog meer belangrijke rol in bedrijven en instanties gaan spelen. Op sommige terreinen kunnen systemen nu en straks meer dan mensen kunnen. Daar staat tegenover dat bepaalde werkzaamheden nog steeds beter door mensen kunnen worden verricht.

De rol van technologie is het versterken van de competenties van mensen (gereedschap) of het overnemen van activiteiten van mensen (robots). Door goed na te denken over de rol van technologie en met medewerkers samen te bepalen hoe deze wordt ingezet kunnen de voordelen van technologie ook worden benut. Het samenspel van mensen en machines verandert steeds meer en daarbij zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Idwell helpt organisaties met het maken van deze keuzes en geeft advies in het digitaal organiseren.

Idwell Nieuwsberichten

Idwell in RTL7 Ondernemend Nederland

In het programma Ondernemend Nederland van 15 april 2018 is het Idwell project Digitaal Experimenteer Centrum voor de Gemeente Rotterdam in beeld gebracht. Programma Manager Paul Leenards introduceerde het project en vertelde wat de gemeente Rotterdam met het Digitaal Experimenteer Centrum wou bereiken. Ronald Zandbergen, hoofd van het Ingenieursbureau en opdrachtgever, vertelde meer over de doelstellingen en het belang van de samenwerking met Idwell. Joris Goos, manager bij de gemeente Rotterdam, sprak over wat er in het Digitaal Experimenteer Centrum wordt gedaan en hoe Paul daar een rol bij heeft gespeeld. De video is nu online te zien:

De Idwell Aanpak

Om de samenwerking tussen mensen en systemen in de digitale organisatie te optimaliseren zijn een aantal stappen te nemen. Allereerst zal natuurlijk vastgesteld moeten worden of de organisatie al goed is voorbereid om een digitale transformatie door te maken. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal daar eerst energie in gestoken worden.

Ontdekken en Bedenken

De Idwell Aanpak: Ontdekken en bedenken van oplossingen voor de digitale organisatie

Inrichten en Organiseren

De Idwell Aanpak: Inrichten en Organiseren van de digitale organisatie

Besturen en Regisseren

De Idwell Aanpak: Besturen en Regisseren van de digitale organisatie, partners en leveranciers

Verbeteren en Vernieuwen

De Idwell Aanpak: Verbeteren en Vernieuwen van de digitale organisatie

De digitale Curator

De digitale curator verzamelt artikelen, blogs, rapporten en presentaties die interessant zijn of die inspireren. Sommige artikelen worden samengevat of toegelicht en in andere gevallen wordt alleen de koppeling, de link, verzameld. Zo ontstaat een bibliotheek met verhalen rondom het thema digitaal: de digitale organisatie, de digitale strategie, de digitale samenleving, het digitale gebouw, de digitale toekomst. 

Digitale Toekomst

Digitale Samenleving

Digitale Organisatie

Digitale Strategie

Digitale Gebouw