Het gezegde ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen,’ hoewel clichématig, bevat een onderliggende waarheid. Samenwerking leidt vaak tot effectievere resultaten. Een organisatie, of deze nu tijdelijk of langdurig is, is een collectief van individuen die werken naar een gemeenschappelijk doel, waarbij ze in de loop van de tijd verschillende bedrijven vormen, zoals de eeuwenoude Europese brouwerijen die teruggaan tot de Middeleeuwen.

Gedurende de geschiedenis heeft technologie aanzienlijk bijgedragen aan zowel private als publieke entiteiten. De Industriële Revolutie zette fabrieken aan tot 24/7 productie, waardoor de behoefte ontstond aan diverse rollen zoals inkoop, voorraadbeheer en boekhouding. Tegelijkertijd breidden overheden uit om te reageren op groeiende behoeften aan publieke diensten en nieuwe regelgevende kaders te introduceren, wat op zijn beurt advies-, accountancy- en juridische diensten stimuleerde.

In de afgelopen eeuw hebben deze transformaties gestandaardiseerde organisatiestructuren opgeleverd. De meeste bedrijven hebben typische afdelingen aangenomen zoals financiën, HR, marketing en verkoop. Met de opkomst van informatietechnologie voegde de IT-afdeling zich bij deze rangen.

In eerste instantie experimenteel, is informatietechnologie volwassen geworden en heeft het de weg vrijgemaakt voor digitale diensten. Opkomende digitale bedrijven maakten gebruik van multifunctionele teams en minimaal ondersteunend personeel, vertrouwend op generieke IT-systemen. Deze ontwrichters, die in staat waren tot snelle groei, stelden nieuwe organisatorische normen vast.

Veel traditionele bedrijven imiteerden echter oppervlakkig deze veranderingen, met het incorporeren van pingpongtafels en scrummasters zonder de onderliggende culturele of hiërarchische problemen aan te pakken. Consultants gedijden op deze projecten, leverden resultaten zonder substantiële veranderingen teweeg te brengen, mede door de terughoudendheid van het management om de controle op te geven of gedrag te veranderen.

Traditionele organisaties opereren met een informatiestroom tussen afdelingen, terwijl digitale organisaties een gedemocratiseerd, gemakkelijk toegankelijk informatiebron vormen, waardoor een verschuiving mogelijk is naar minder hiërarchische, meer op mensen gerichte structuren.

Binnen het concept van digitale organisaties ga ik de volgende punten verder uitwerken:

Organisatieontwerp:

De snelle evolutie van technologie verandert hoe teams functioneren. Dit gedeelte onderzoekt deze digitale verschuivingen die van invloed zijn op samenwerking en succes in een snel veranderend landschap.

Digitale Vaardigheden:

De behoefte aan zowel technische ICT-vaardigheden (basis programmeren) als abstracte digitale vaardigheden voor effectief gebruik van zakelijke tools wordt benadrukt, met nadruk op de over het hoofd geziene maar cruciale rol van abstracte vaardigheden in de organisatorische waarde.

Bedrijfsecosystemen:

Het begrijpen van bedrijfsecosystemen onthult mogelijkheden buiten aandeelhoudersbelangen, waarbij de nadruk wordt gelegd op maatschappelijke bijdragen binnen onderling verbonden netwerken.

Chief Digital Officer:

De opkomende rol van de Chief Digital Officer (CDO) te midden van leiderschapstransformaties in IT, waarbij de overgang van Automatisering naar Informatietechnologie en integratie van Digitale Diensten wordt gemarkeerd.

Regieorganisatie (service broker)

Gedefinieerd als een tussenpersoon die de verbindingen tussen serviceaanbieder en consument vergemakkelijkt binnen netwerken of ecosystemen, beheert de servicebemiddelaar de dienstverlening tussen verschillende partijen.

Service Management

Dit gedeelte gaat verder dan ITIL en gerelateerde kaders, waarbij klantgerichte perspectieven, complexiteiten in dienstverlening en de rol van IT in het balanceren van waarde en complexiteit worden onderzocht.