Paul Leenards

Verbindingen leggen tussen business vraagstukken en innovatieve oplossingen, nieuwe perspectieven inbrengen vanuit verschillende disciplines om vervolgens te komen tot een concreet en uitvoerbare aanpak. De essentie van het plan weten over te brengen naar medewerkers en andere partijen en deze te begeleiden om tot resultaten te komen. Inspireren en enthousiasmeren voor nieuwe concepten en werkwijzen en helpen om dit ook in de praktijk te brengen. Nieuwsgierig naar nieuwe technologische mogelijkheden en hoe deze in te zetten. Realistisch over oplossend vermogen van technologie alleen. Ervaren in verander programma’s en hoe deze zelden netjes het vooraf opgestelde plan volgen.

Innovatie

Met de opkomst van het World Wide Web midden jaren negentig kwamen ook nieuwe mogelijkheden om klanten, burgers, studenten en anderen te betrekken bij diensten en oplossingen. De eerste Internetbank in Nederland, Alex, maakte het mogelijk voor particulieren om zelf op de beurs te handelen. Studenten kregen de mogelijkheid om informatie op te zoeken waar en wanneer ze dat zelf nodig hadden. Niet langer zijn we afhankelijk van openingstijden en de beschikbaarheid van medewerkers om iets te kunnen kopen of regelen. Dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Het is niet altijd een voordeel om 24 uur bereikbaar te zijn en elk moment te kunnen werken. Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en daarbij het complete pakket van voor- en nadelen mee nemen in de besluitvorming ligt Paul goed. In de afgelopen jaren is Paul betrokken geweest bij veel innovatieve projecten en de introductie van nieuwe diensten

 • Programma Manager Digitale Ketensamenwerking Fysiek Domein Gemeente Amsterdam, opzetten van een digitale projectomgeving die binnen het fysieke domein ingezet kan worden voor zowel het delen van documenten als het delen van project en programma informatie.
 • Programma Manager Digitaal Experimenteer Centrum gemeente Rotterdam, onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van sensoren en IOT in relatie tot de Digitale Stad (smart City), het onderzoeken van het inzetten van robots en andere vormen van interactie en automatisering
 • Mee ontwikkelen van een visie op Smart Buildings voor adviesbureau DWA, het invoegen van kennis over het IT domein  bij de domein kennis over facilitaire netwerken vanuit DWA zelf
 • Het opzetten van het Smart Hospital architectuur framework voor een consortium van KPN, Honeywell, Spie, Cisco
 • Het uitwerken van visie op de Universele Werkplek voor KPN
 • Het opzetten van een Virtual ISP formule (Freeler) voor het E-Business Centrum ING
 • Het opzetten van de beheerorganisatie en Internet beveiliging voor Alex Interet Bank
 • Het opzetten van de faciliteiten voor de Digitale Rugzak voor studenten bij de Hogeschool van Amsterdam

Inrichten en Organiseren

Om effectief gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die technologie kan bieden is een organisatie nodig die kan deze toegevoegde waarde kan leveren. In de meeste gevallen gaat het hier om een IT afdeling die het werk of een deel hiervan uitvoert. Om tot een goed werkende organisatie te komen zal zowel de uitvoer (Service Delivery) als de besturing (IT Governance) ingericht moeten zijn. Hiervoor zijn door de jaren heen ook verschillende methodieken, zoals ITIL, COBIT, BISL of DevOps ontwikkeld. Paul is bij een aantal van deze ontwikkelingen direct betrokken geweest, zoals bij de ontwikkeling en introductie van ITIL v3 en als mede auteur van het Microsoft Operations Framework. Met deze raamwerken als richtlijn heeft Paul ook diverse organisaties geholpen bij het professionelere van zowel de aansturing als uitvoering van IT ontwikkeling en IT beheer

 • Adviseur bij diverse realisatie teams bij de inrichting van SAFe aanpak van de gemeente Amsterdam
 • ITIL v3 Assessment voor Orange BeLux
 • Ontwikkel, test en acceptatiedomein PinkRoccade Healthcare
 • Strategie voor aansturen en inrichten IT domein voor Novadic Kentron
 • Strategie voor invullen Informatievoorziening (IV) en innovatie rollen Cordaan
 • Beheerorganisatie inrichting op basis Microsoft Operations Framework toenmalige Bouwfonds
 • Beheerorganisatie inrichting op basis Microsoft Operations Framework nieuwe datacenter (Cybercenter) Deloitte Nederland
 • Reorganisatie IT beheerorganisatie Bank Labouchere

Besturing en Regie

Steeds meer bedrijven hebben een deel of alle activiteiten voor het ontwikkelen en beheren van hun ICT infrastructuur uitbesteed. Zeker met de opkomst van Cloud oplossingen en applicatie platformen wordt het makkelijker om concrete IT diensten in te kopen. Paul Leenards heeft ruime ervaring bij het opzetten van een sourcing strategie en het inrichten van de regie organisatie, het aanbesteden van IT diensten (ook Europese tenders) en het contracteren en aansturen van leveranciers. Paul is aangesloten bij het BRM (Business Relationship Management) Institute.

 • Invulling geven aan de aansturing vanuit de business (directies) voor dienstverlening op het gebied van werkplekken en infrastructuur voor gemeente Amsterdam
 • Opzetten van het innovatie en experimenteer ecosysteem gemeente Rotterdam binnen de richtlijnen voor Europese aanbestedingen
 • Opzetten sourcing strategie, inrichten van kosten model voor benchmark aanbestedingen en inzicht geven in financiële en juridische consequenties bij Europese aanbesteding Kantoorautomatisering IKNL
 • Integreren demand organisatie KPN en Getronics voor eigen kantoor automatisering
 • Selectie en contractering infrastructuur en hosting E-Business Center ING
 • Opzetten inkooporganisatie IT domein Hogeschool van Amsterdam

Achtergrond

Paul Leenards is van oorsprong sociaal wetenschapper maar midden jaren negentig in de automatisering verzeild geraakt. Dat is het tijdperk dat automatisering, ICT en vooral het Internet een enorme vlucht nam. Paul raakte al snel betrokken bij initiatieven in E-Banking en Internet Bankieren (Alex.nl), bij de eerste pogingen tot het invullen van het nieuwe werken (Hogeschool van Amsterdam) en bij de opkomst van Internet als een dienst (Freeler). Tegelijkertijd was het ook duidelijk dat de ondersteuning door IT afdelingen zelf in veel opzichten nog verder moest door ontwikkelen. In de toepassing en ontwikkeling van bijvoorbeeld ITIL en het Microsoft Operations Framework was Paul direct betrokken, als consultant voor Pink Elephant en later als bestuurslid van ITSMF Nederland. Paul’s expertise in het vakgebied werd ook bevestigd met een Master in IT Management titel van de Technische Universiteit Delft.

Bij Getronics en later KPN werd Paul een van de trekkers van de nieuw opgezette adviespraktijk. Als practice manager en later als director gaf Paul leiding aan een team van consultants die projecten uitvoeren voor klanten van KPN. Een groot deel van deze klanten waren bestuurders en managers in de zorgsector. Hiermee leverde Paul ook een bijdrage aan het verder uitbouwen van het portfolio van KPN Zorg. Als trekker voor de adviespraktijk was Paul verantwoordelijk voor het opzetten van opleidingsprogramma’s voor consultants en voor het inbedden van de processen om adviesdiensten te kunnen leveren.

Functie overzicht

 • 2015 Paul Leenards start Idwell Adviesdiensten
 • 2012 Director Consulting Finance & Healthcare voor KPN Consulting
 • 2008 Practice Manager Service Strategy & Transformation voor Getronics Consulting
 • 2006 Portfolio Manager Service en Performance Management voor Getronics PinkRoccade
 • 2004 Senior Business Consultant voor PinkRoccade IT Management
 • 2000 Consultant voor Pink Elephant
 • 1996 Netwerk Manager voor Randstad Automatiseringsdiensten
 • 1995 Systeembeheerder voor Hyperion BV (Onderdeel BSO International)

Contact

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulleenards/

Maak een afspraak: afsprakenpagina