Paul Leenards

Paul Leenards (1970) is de oprichter en eigenaar van Idwell en put uit meer dan 20 jaar expertise in het vormgeven van serviceorganisaties door technologische en digitale innovaties. Oorspronkelijk een student in de sociale wetenschappen, dompelde Paul zichzelf onder in de wereld van automatisering in het midden van de jaren negentig, een periode die gekenmerkt werd door exponentiële groei in automatisering, ICT en het internet. Zijn essentiële betrokkenheid bij E-Banking en Internet Banking-initiatieven (Alex.nl), waarbij hij de implementatie van nieuwe werkmethodologieën leidde (Amsterdam University of Applied Sciences), en het aanschouwen van de ontwikkeling van het internet tot een dienst (Freeler) benadrukten de noodzaak van uitgebreide ondersteuning en ontwikkeling van IT-afdelingen.

Paul’s proactieve betrokkenheid bij de toepassing en bevordering van ITIL, het Microsoft Operations Framework en andere methodologieën, eerst als consultant voor Pink Elephant en later als bestuurslid van ITSMF Nederland, bevestigde zijn expertise op dit gebied. Zijn toewijding aan het beheersen van het domein resulteerde in een Master’s in IT Management van de Technische Universiteit Delft.

Gedurende zijn periode bij Getronics en later bij KPN groeide Paul uit tot een belangrijke drijvende kracht in het opzetten van hun adviespraktijk. Van een praktijkmanager naar een directeur, leidde hij een team van consultants die projecten uitvoerden voor de klanten van KPN, met name leidinggevenden en managers in de gezondheidszorgsector. Deze strategische bijdrage versterkte aanzienlijk het portfolio van KPN Zorg. Als een van de hoofden van de adviespraktijk organiseerde Paul de oprichting van uitgebreide trainingsprogramma’s voor consultants en integreerde gestroomlijnde processen om de levering van adviesdiensten te verbeteren.

Paul’s leiderschapskwaliteiten gaan verder dan conventionele managementrollen; zijn talent om abstracte strategieën om te zetten in concrete plannen, adaptief denken, snelle gegevensanalyse, coaching vaardigheden en visionaire resultaten definiëren zijn professionele koers. Zijn vermogen om teams te inspireren, hen behendig naar tastbare resultaten te leiden en complexe veranderingsprogramma’s te navigeren, onderstrepen zijn dynamische aanpak om impactvolle resultaten te behalen.

Innovatie

Met de opkomst van het World Wide Web midden jaren negentig kwamen ook nieuwe mogelijkheden om klanten, burgers, studenten en anderen te betrekken bij diensten en oplossingen. De eerste Internetbank in Nederland, Alex, maakte het mogelijk voor particulieren om zelf op de beurs te handelen. Studenten kregen de mogelijkheid om informatie op te zoeken waar en wanneer ze dat zelf nodig hadden. Niet langer zijn we afhankelijk van openingstijden en de beschikbaarheid van medewerkers om iets te kunnen kopen of regelen. Dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Het is niet altijd een voordeel om 24 uur bereikbaar te zijn en elk moment te kunnen werken. Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en daarbij het complete pakket van voor- en nadelen mee nemen in de besluitvorming ligt Paul goed. In de afgelopen jaren is Paul betrokken geweest bij veel innovatieve projecten en de introductie van nieuwe diensten

 • Programma Manager Digitale Ketensamenwerking Fysiek Domein Gemeente Amsterdam, opzetten van een digitale projectomgeving op basis van een low-code platform die binnen het fysieke domein ingezet kan worden voor zowel het delen van documenten als het delen van project en programma informatie.
 • Programma Manager Digitaal Experimenteer Centrum gemeente Rotterdam, onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van sensoren en IOT in relatie tot de Digitale Stad (smart City), het onderzoeken van het inzetten van robots en andere vormen van interactie en automatisering
 • Mee ontwikkelen van een visie op Smart Buildings voor adviesbureau DWA, het invoegen van kennis over het IT domein  bij de domein kennis over facilitaire netwerken vanuit DWA zelf
 • Het opzetten van het Smart Hospital architectuur framework voor een consortium van KPN, Honeywell, Spie, Cisco
 • Het uitwerken van visie op de Universele Werkplek voor KPN
 • Het opzetten van een Virtual ISP formule (Freeler) voor het E-Business Centrum ING
 • Het opzetten van de beheerorganisatie en Internet beveiliging voor Alex Interet Bank
 • Het opzetten van de faciliteiten voor de Digitale Rugzak voor studenten bij de Hogeschool van Amsterdam

Inrichten en Organiseren

Om effectief gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die technologie kan bieden is een organisatie nodig die kan deze toegevoegde waarde kan leveren. In de meeste gevallen gaat het hier om een IT afdeling die het werk of een deel hiervan uitvoert. Om tot een goed werkende organisatie te komen zal zowel de uitvoer (Service Delivery) als de besturing (IT Governance) ingericht moeten zijn. Hiervoor zijn door de jaren heen ook verschillende methodieken, zoals ITIL, COBIT, BISL of DevOps ontwikkeld. Paul is bij een aantal van deze ontwikkelingen direct betrokken geweest, zoals bij de ontwikkeling en introductie van ITIL v3 en als mede auteur van het Microsoft Operations Framework. Met deze raamwerken als richtlijn heeft Paul ook diverse organisaties geholpen bij het professionelere van zowel de aansturing als uitvoering van IT ontwikkeling en IT beheer

 • Adviseur bij diverse realisatie teams bij de inrichting van SAFe aanpak van de gemeente Amsterdam
 • ITIL v3 Assessment voor Orange BeLux
 • Ontwikkel, test en acceptatiedomein PinkRoccade Healthcare
 • Strategie voor aansturen en inrichten IT domein voor Novadic Kentron
 • Strategie voor invullen Informatievoorziening (IV) en innovatie rollen Cordaan
 • Beheerorganisatie inrichting op basis Microsoft Operations Framework toenmalige Bouwfonds
 • Beheerorganisatie inrichting op basis Microsoft Operations Framework nieuwe datacenter (Cybercenter) Deloitte Nederland
 • Reorganisatie IT beheerorganisatie Bank Labouchere

Besturing en Regie

Steeds meer bedrijven hebben een deel of alle activiteiten voor het ontwikkelen en beheren van hun ICT infrastructuur uitbesteed. Zeker met de opkomst van Cloud oplossingen en applicatie platformen wordt het makkelijker om concrete IT diensten in te kopen. Paul Leenards heeft ruime ervaring bij het opzetten van een sourcing strategie en het inrichten van de regie organisatie, het aanbesteden van IT diensten (ook Europese tenders) en het contracteren en aansturen van leveranciers.

 • Projectleider aanbestedingen informatievoorziening gemeente Heemskerk
 • Invulling geven aan de aansturing vanuit de business (directies) voor dienstverlening op het gebied van werkplekken en infrastructuur voor gemeente Amsterdam
 • Opzetten van het innovatie en experimenteer ecosysteem gemeente Rotterdam binnen de richtlijnen voor Europese aanbestedingen
 • Opzetten sourcing strategie, inrichten van kosten model voor benchmark aanbestedingen en inzicht geven in financiële en juridische consequenties bij Europese aanbesteding Kantoorautomatisering IKNL
 • Integreren demand organisatie KPN en Getronics voor eigen kantoor automatisering
 • Selectie en contractering infrastructuur en hosting E-Business Center ING
 • Opzetten inkooporganisatie IT domein Hogeschool van Amsterdam

Functie overzicht

 • 2015 Paul Leenards start Idwell Adviesdiensten
 • 2012 Director Consulting Finance & Healthcare voor KPN Consulting
 • 2008 Practice Manager Service Strategy & Transformation voor Getronics Consulting
 • 2006 Portfolio Manager Service en Performance Management voor Getronics PinkRoccade
 • 2004 Senior Business Consultant voor PinkRoccade IT Management
 • 2000 Consultant voor Pink Elephant
 • 1996 Netwerk Manager voor Randstad Automatiseringsdiensten
 • 1995 Systeembeheerder voor Hyperion BV (Onderdeel BSO International)

Contact

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulleenards/

Maak een afspraak: afsprakenpagina