Digitale Curator

Het verzamelen en organiseren van artikelen, links, blogs, presentaties wordt in het Engels ‘curating’ genoemd. De ‘Digitale Curator’ legt een verzameling aan die op hoofdlijnen gaat over het digitaal worden van werk, leven en de samenleving. Geprobeerd wordt om van deze verschillende deelgebieden artikelen en links te verzamelen die een goed beeld geven van de ontwikkelingen en ook beperkingen die het digitaliseren met zich meebrengen.

Digitale Toekomst

In de Digitale Toekomst zal technologie een nog grotere rol gaan spelen dan het vandaag al doet. Maar in hoeverre gaat technologie de rol van mensen ook echt overnemen en de inzet van mensen overbodig maken? Daar worden nog veel discussies over gevoerd. In de pagina’s over de digitale toekomst aandacht voor allerlei innovaties en technologische ontwikkelingen zoals Internet-of-Things, Machine Learning/Cognitive Computing, Big Data, Blockchain, etc.

Digitale Organisatie

De digitale organisatie gaat vooral over het organiseren van de inzet van en de samenwerking tussen mens en machine. In toenemende mate transformeert technologie de bedrijfsvoering maar ook de business modellen en hoe bedrijven en instellingen samenwerken. De rol van de mens in de organisatie veranderd mee maar dreigt soms ook verloren te raken in het grote optimisme die sommigen bij de inspirerende technologische ontwikkelingen ervaren

Digitale Gebouw

Het digitale gebouw is interactief en weet op intelligente wijze de dagelijkse operatie in en rond het gebouw te besturen. Smart Buildings gaan vooral over de technologie (steeds meer gebaseerd op Internet-of-Things) om gebruikers meer mogelijkheden te geven de omstandigheden aan te passen. Een intelligent gebouw gaat verder en werkt samen met de gebruikers om de optimale omstandigheden te vinden. Daarbij spelen aspecten als duurzaamheid en hergebruik een belangrijke rol.

Digitale Strategie

Digitale Strategie

Digitale Strategie gaat over het gestructureerd inzetten van technologische ontwikkelingen om de organisatie effectiever te maken en waarbij technologie en mensen elkaar versterken en aanvullen. Digitale strategie staat ook vaak bekend onder de noemer Digitale Transformatie

Digitale Samenleving

In de digitale samenleving kan technologie een positieve bijdrage leveren in het verbeteren van zorg, onderwijs en het democratisch debat. En aan de andere kant heeft technologie ook negatieve kanten, ondermeer doordat in het automatiseren van werkzaamheden veel mensen hun baan kunnen verliezen.