Inleiding

De rol van technologie in de samenleving is ergens controversieel. Aan de ene kant kan technologie een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg en onderwijs, aan het democratische debat en de invloed van de burger op het dagelijkse bestuur en op het verbinden van mensen over de hele wereld, Aan de andere kant wordt de bijdrage van technologie ook vaak overdreven en kan technologie ook een negatieve impact hebben met het automatiseren van werkzaamheden en het overbodig maken van mensen in het arbeidsproces. 

Meer over de digitale samenleving