Het heeft even geduurd, maar in augustus 2017 is de verbouwing van het Digitaal Experimenteer Centrum van de gemeente Rotterdam grotendeels afgerond. Het was de eerste grotere interne verbouwing in het pand De Rotterdam sinds de gemeente er 3 jaar geleden het kantoor in gebruik heeft genomen. Wanneer je als eerste in zo’n omgeving aan de slag gaat dan loop je ook als eerste tegen zaken op. Met name de klimaatvoorziening in de nieuwe aangepaste ruimte was nog niet eenvoudig. Omdat het hier ging om ruimtes waarin geëxperimenteerd zou worden met IT middelen en apparatuur is ventilatie en koeling van groot belang. Om in deze behoefte te voorzien waren aanpassingen aan ventilatie en luchtbehandeling noodzakelijk. Het Digitaal Experimenteer Centrum was voorzien op de 31e etage en dat lag precies halverwege de centrale service ruimtes en de systemen op het dak. Uiteindelijk is de operatie geslaagd.

Een andere uitdaging waren de nieuwe glazen wanden. Deze hebben een tussenlaag gekregen van magnetisch folie en zouden dus gebruikt kunnen worden als magneetbord. Hiervoor zijn wel sterke magneten nodig om de zwaartekracht en de goed glijdende glaslaag op te heffen. Het is een voorbeeld hoe ook in de verbouwing van de ruimte zelf naar nieuwe mogelijkheden is gezocht. 

Nu de verbouwing min of meer is afgerond kan het netwerk worden geactiveerd. Nieuwe systemen zijn al geplaatst en kunnen op het netwerk worden aangesloten. Beide ruimtes zijn flexibel in te richten en aan te passen aan nieuwe mogelijkheden. In de experimenteerruimte kunnen opstellingen worden gemaakt om data analyses te doen, allerlei vormen van visualisaties uit te proberen en om 3D modellen verder uit te werken. In de presentatieruimte is het mogelijk om de ervaringen met elkaar te delen en de bevindingen uit de experimenten te presenteren. In deze ruimte wordt het ook mogelijk om straks in een 3D omgeving te staan (360 graden projectie).

In de komende periode wordt de verdere inrichting van het Digitaal Experimenteer Centrum vorm gegeven en worden de processen en het gebruik verder ingevuld. Dit is eigenlijk de spannendste periode om in het Centrum te werken.