Periode: 2023 – Heden
Paul Leenards

Voor een kleinere organisatie als gemeente Heemskerk is het een uitdaging om goed met de richtlijnen over Europese Aanbestedingen om te gaan. Wanneer leveranciers hun bestaande dienstverlening uitbreiden of omzetten van een lokale installatie naar een Cloud oplossing dan veranderen ook de contract voorwaarden. Er is dan ook een reëel risico dat deze niet meer in lijn zijn met de aanbestedingswet. Het is bovendien ook nog vaak een kwestie van interpretatie in hoeverre contracten samen genomen moeten worden of juist gescheiden. In het geval van gemeente Heemskerk hanteert de nieuwe accountant een meer strikte norm en dat leidt tot de constatering dat een aantal applicaties op korte termijn aanbesteed moeten worden.

Een deel van deze applicaties voldoen in grote mate aan de verwachtingen en er is geen noodzaak om deze op korte termijn te vervangen. Voor andere applicaties geld dat er eerst ook beoordeeld moet worden of ze nog passen bij de werkwijze van de gemeente. En voor bepaalde applicaties is duidelijk dat deze werkwijze zelf ook nog moet worden uitgewerkt en beoordeeld moet worden.

Paul Leenards is in maart 2023 gestart bij gemeente Heemskerk via InterExcellent.