Periode: 2016 – 2018
Paul Leenards

Programma Management Digitaal Experimenteer Centrum

In de zomer van 2016 gestart met een workshop over het opzetten van een BIM (Bouw Informatie Management) – Lab en de resultaten van deze workshop uitgewerkt in een plan van aanpak. Op basis van dit plan van aanpak gevraagd om ook de uitvoer van het plan te begeleiden en te komen tot zowel een fysieke inrichting van het BIM-Lab in het gebouw De Rotterdam en een ICT platform waarop het BIM-Lab kon landen. Randvoorwaarde voor de inrichting was dat deze voor de gehele organisatie van gemeente Rotterdam beschikbaar moet komen: het Digitaal Experimenteer Centrum.

In de periode 2016 tot begin 2019 dit Digitaal Experimenteer Centrum ingericht:

  • Fysieke locatie op de 31e etage van De Rotterdam: een ruimte voor presentaties en workshops en een laboratorium voor digitale opstellingen. In de locatie waren diverse oplossingen beschikbaar zoals een paar opstellingen voor video vergaderen, een virtueel KanBan bord, een verticale tekentafel, een 180 graden projectieopstelling, een robot die gasten kon ontvangen (Pepper(t)), allerlei IoT achtige oplossingen, een hololens, etc.
  • Een eigen ICT infrastuctuur voor het kunnen uitvoeren van testen en het maken van proefopstellingen, deze infrastructuur had een eigen Internet-aansluiting en een virtuele zandbak op het Azure platform van Microsoft.
  • Processen om te komen tot experimenten, waarbij medewerkers werden geholpen bij het articuleren van vragen die in het Experimenteer Centrum verder uitgewerkt kunnen worden en op basis waarvan partners, zowel commerciële bedrijven als bijvoorbeeld universiteiten, kunnen aanhaken met het uitwerken en uitproberen van mogelijke oplossingen.

Projectleider Samenwerkingsomgeving AMROR Alliantie

De Ingenieursbureaus van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat werken samen in meer complexe projecten waarbij alle drie de partijen baat hebben bij de kennis van de andere organisaties. Om deze samenwerking te ondersteunen is het ook gewenst om een digitaal platform in te kunnen zetten voor het uitwisselen van kennis en ervaring en voor het samen kunnen werken aan plannen en ontwerpen.

Na een inventarisatie van wat de organisaties al intern gebruiken aan samenwerkingsplatformen is de conclusie getrokken dat alle partijen werken in Microsoft omgevingen, met name Outlook en in mindere mate Sharepoint en Teams. Alleen waren deze omgevingen toen nog afgeschermd van externe deelnemers. Daarom is het voorstel om een gezamenlijk op Microsoft365 gebaseerd platform in te richten waar externe toegang wel mogelijk is en zo de drempel voor het gebruik ook relatief laag te houden.