Na het opzetten van het functioneel ontwerp voor het Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR moet deze ook tot uitvoering worden gebracht. Paul Leenards is ook hier de projectmanager om dat resultaat te realiseren. Het gaat daarbij om het laten inrichten van de technische infrastructuur op basis waarvan de vertegenwoordigers uit de drie betrokken partijen (gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat) het platform zelf zullen bouwen.

Meer informatie over het project zelf:

AMROR Alliantie: Inrichten Digitaal Ontmoetingsplatform

Meer informatie over AMROR:

Over ons – AMROR

Om dat doel te bewerkstelligen heeft AMROR, sinds haar oprichting in 2015, een netwerk van ruim 100 collega’s opgebouwd. AMROR brengt hen met elkaar in contact om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen én kennis en praktijk aan elkaar te koppelen.