Start inrichting Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR

Na het opzetten van het functioneel ontwerp voor het Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR moet deze ook tot uitvoering worden gebracht. Paul Leenards is ook hier de projectmanager om dat resultaat te realiseren. Het gaat daarbij om het laten inrichten van de technische infrastructuur op basis waarvan de vertegenwoordigers uit de drie betrokken partijen (gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat) het platform zelf zullen bouwen.

Meer informatie over het project zelf:

Inrichten Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR

Meer informatie over AMROR:

Over ons – AMROR

De uitdagingen waar we voor gesteld staan reiken verder dan geografische grenzen. Het gaat om integrale vraagstukken die we niet meer binnen de kokers van de afzonderlijke overheden op kunnen lossen. We ervaren de noodzaak om onze kennis te delen en onze krachten te bundelen.