Na het project om te komen tot een functioneel ontwerp voor het Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR is de volgende stap het inrichten van dit platform op basis van het goedgekeurde ontwerp.

De basis van het Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR is een apart en gescheiden platform waar medewerkers van de AMROR organisatie (gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat) gecontroleerd toegang toe krijgen. Op dat platform kan gezocht worden naar collega’s met specifieke expertise en ervaring, kunnen informatie en bestanden worden uitgewisseld en kan samen worden gewerkt in projecten.

De aanpak is er op gericht om eerst te komen tot een externe basisinrichting met daarin de mogelijkheden voor bovengenoemde functionaliteit. Daarna zal in werksessies met vertegenwoordigers van de gebruikers gezamenlijk de verdere inrichting vorm krijgen. Hierbij is het uitgangspunt dat eindgebruikers zelf de omgeving kunnen configureren en inrichten. Dit zal de draagvlak voor het gebruik moeten doen toenemen. Deze vertegenwoordigers zullen als ambassadeurs van Digitaal Ontmoetingsplatform hun collega’s meenemen in het werken met het platform.

Het project is nog actief.