Bij de besturing van de digitale organisatie wordt het ook duidelijk wat werkt en wat niet. Dit geeft mogelijkheden om de organisatie te verbeteren. De scope bepaalt in zekere zin ook de impact van de verbetering en de mate waarin dit wordt aangestuurd.

Wanneer het vooral gaat om het verbeteren van een stap in het proces zonder dat dit nu meteen effect heeft op het resultaat van het proces kan gesproken worden van Optimaliseren, Het kan bijvoorbeeld gaan om een verbeterde afstelling van een systeem of een duidelijkere instructie aan een medewerker waardoor het proces beter loopt. Dit zijn verbeteringen die binnen een organisatie eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.

Wanneer het vooral gaat om het verbeteren van het resultaat door het aanpassen van het proces dan kan in dit verband gesproken worden van verbeteren. Verbeteren is dus doorgaans gericht op de uitkomst van de digitale organisatie en vind dus meestal plaats in dialoog en samenspraak met de afnemers van deze uitkomst. Door de digitale organisatie zelf aan te passen kan een betere uitkomst worden gerealiseerd.

Tot slot kan er ook een nieuw resultaat worden aangeboden door een nieuwe of vernieuwde organisatie hiervoor in te richten. In dit verband wordt dan gesproken van vernieuwen. Dan is het ook vaak het geval dat bovengenoemde stappen van ontdekken, inrichten en besturen worden doorlopen.

Meer over Verbeteren en vernieuwen op deze pagina