Wanneer de organisatie voldoende is uitgewerkt en het helder is wat de verwachtingen zijn, dan zal deze ook aangestuurd moeten worden. Afhankelijk van de mate van vrijheid en de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen zal de besturing ook meer of minder aanwezig moeten zijn. Er zijn meerdere manieren om de besturing van een digitale organisatie vorm te geven en daarbij ook juist gebruik te maken van de mogelijkheden die een dergelijke organisatie biedt.

Het is niet ongebruikelijk en vaak ook gewenst om activiteiten of delen daarvan buiten de eigen organisatie te beleggen. Deze activiteiten en de resultaten hiervan zullen wel ingepast moeten worden in het groter geheel. Deze vorm van besturen noemen wij regisseren.

Meer over Besturen en regisseren op deze pagina