Om als bedrijf effectief te komen tot een optimale samenwerking tussen mensen en systemen zal deze moeten worden georganiseerd. In sommige gevallen zal de huidige organisatie onvoldoende in staat zijn om deze optimale samenwerking te kunnen realiseren. In die situaties is een nieuwe inrichting van de organisatie op zijn plaats. Dat is vooral het geval wanneer er geen logische scheiding is aan te brengen tussen mensen/systemen die in primaire keten van het bedrijf werken en de mensen/systemen die deze mensen/systemen moeten ondersteunen.

Het organiseren van de samenwerking tussen mensen en systemen gaat meestal over de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden, het kunnen aanspreken op resultaten en het concreet uitvoeren van acties.

Meer over Inrichten en organiseren op deze pagina