Elke dag weer komen er nieuwe technologische oplossingen beschikbaar. Oplossingen die direct ingezet kunnen worden of oplossingen die nog eerst een verdere ontwikkeling moeten doormaken. Het is dan ook verstandig om eerst op zoek te gaan naar al bestaande technologie voordat een bedrijf gaat investeren in het zelf ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Tenzij deze ontwikkelingen de kern van het bedrijf raken, dan zal waarschijnlijk al het nodige worden gedaan aan Research & Development in dat specifieke vakgebied.

Gereedschap, robot of platform?

Technologie kan ingezet worden om medewerkers te helpen hun activiteiten sneller of nauwkeuriger uit te voeren (technologie als gereedschap). Technologie kan ook worden ingezet om activiteiten van medewerkers over te nemen (robots). Robots kunnen vaak sneller of effectiever informatie verwerken en geautomatiseerd taken uitvoeren. Om gebruik te kunnen maken van deze vormen van technologie is vaak ook weer technologie nodig om te kunnen communiceren met het gereedschap of de robots (platforms)

Business Model

Om te bepalen of het is interessant is een van deze vormen van technologie in te zetten zal er eerst een goed beeld moeten zijn welke activiteiten leiden tot het gewenste resultaat en hoe deze een concrete bijdrage leveren. Wat zijn de beperkingen bij het uitvoeren van deze werkzaamheden? Gaat het helpen als een taak sneller of effectiever wordt uitgevoerd of ontstaan er verder in de keten weer nieuwe problemen? Hulpmiddelen als het Business Model Canvas of andere vormen van een bedrijfsplan helpen bij het verkrijgen van deze inzichten.

Vraagstukken

Vaak kunnen medewerkers zelf beter uitleggen wat ze nodig hebben en hoe ze ondersteund willen worden. Door in gesprek te gaan met medewerkers kunnen activiteiten en knelpunten inzichtelijk worden gemaakt. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een overzicht van concrete vraagstukken.

Oplossingen

Op basis van deze vraagstukken kan er actief worden gezocht naar technologische oplossingen. De veronderstelling is dat doorgaans deze oplossingen al ergens bestaan en dat het vooral gaat om het ontdekken van deze oplossingen en het onderzoeken of deze ook daadwerkelijk helpen om de benoemde werkzaamheden beter uit te kunnen voeren. In sommige gevallen zal het nodig zijn om een nieuwe oplossing te bedenken. In veel gevallen gaat het dan om het combineren van technologische ontwikkelingen of om het inzetten van een oplossing uit een ander vakgebied.

Idwell kan bedrijven en organisaties helpen:

  • het komen tot een business model dat inzicht geeft in de activiteiten om te komen tot het gewenste resultaat
  • het maken van een overzicht van huidige en nieuwe vraagstukken om te kunnen bepalen welke vraagstukken prioriteit hebben
  • Het helpen ontdekken van innovatieve en technologische oplossingen waarmee deze vraagstukken aangepakt kunnen worden
  • Het onderzoeken of deze oplossingen ook in praktijk een concrete bijdrage kunnen leveren en wat er komt nog meer komt kijken bij het inzetten van deze oplossingen
  • Het mee helpen bedenken van oplossingen in de situaties dat er nog geen concrete oplossing al beschikbaar is

Meer over Ontdekken en bedenken op deze pagina