De digitale wereld is vol met veranderingen en nieuwe oplossingen.Dat zijn een hoop kansen om de bedrijfsvoering te verbeteren, nog beter met klanten te communiceren of om het helemaal anders te gaan doen. Maar, wat werkt er nu echt? Een oplossing doet het altijd goed in Powerpoint, hoe zit in de praktijk?   Voor een opdrachtgever richten we een Digitaal Experimenteer Centrum in. Een omgeving en platform waar nieuwe oplossingen kunnen worden onderzocht.

Dit digitaal experimenteer platform wordt in eerste instantie ingericht voor de medewerkers in de primaire processen (de Business) om met hen uit te zoeken welk product of dienst wel bijdraagt en welke niet. Soms is de toegevoegde waarde van een oplossing duidelijk en in andere gevallen zal er nog het nodige uitgezocht moeten worden.  

In het digitaal experimenteren is het de vraag hoe de toegevoegde waarde van een specifieke oplossing inzichtelijk kan worden gemaakt. Hierbij kan een vraagstuk het begin van het experiment zijn: bijvoorbeeld hoe informatie uit meerdere bronnen zinvol samengebracht kunnen worden. Of de oplossing zelf kan het begin van het experiment zijn: de Hololens van Microsoft is een mooie oplossing, waarvoor en hoe kunnen we deze gaan inzetten?  

Om ook echt waarde uit het proces van het digitaal experimenteren te halen is het van belang om vooraf goed te beschrijven wat het vraagstuk is en hoe het experiment kan aantonen dat de oplossing een bijdrage levert. Het is vaak lastig om de beschrijving ook echt goed op te stellen zodat bijvoorbeeld een externe leverancier snapt wat de vraag is en goed kan inschatten hoe hun oplossing een bijdrage kan leveren. Wanneer het niet duidelijk is wat er wordt verwacht dan levert een test uiteindelijk weinig informatie op. Dan wordt een ingericht innovatie lab vooral een speeltuin. Het verliest dan snel toegevoegde waarde omdat er weer nieuwe oplossingen en innovaties zijn.   Een goed innovatie lab heeft de ruimte om te experimenteren maar ook een goed proces om ook echt meer waarde te leveren. Wij kunnen daar bij helpen in het opstellen van het programma plan, de fysieke en IT inrichting, het opzetten van het proces en het helpen invullen van het ecosysteem rondom innovatie.

Meer weten? Paul Leenards, p.leenards@idwell.nl of 06 1869 3246