Er zijn veel voorbeelden hoe computers mensen helpen bij het uitvoeren van hun werk. De meeste klassieke vorm is het sneller kunnen verwerken van ingewikkelde berekeningen dan mensen dat zouden kunnen doen met potlood en papier. De term computer zegt in die zin al genoeg. Computers zijn ook al lange tijd een uitbreiding van het menselijk geheugen: van het onthouden van telefoonnummers tot complete encyclopedieën en ook in andere vormen zoals muziek en films. Naast het helpen onthouden en het uitvoeren van berekeningen kunnen computers ook helpen bij het precies bepalen van posities, het tonen van relevante informatie, het interpreteren van menselijke emoties, het onmiddellijk vertalen van een vreemde taal en nog heel veel meer.

Computers geven mensen bijna bovenmenselijke krachten en maken mensen zo een beetje een superheld. Mensen en computers samen kunnen werken als Superman. Een soort van Iron Man of Wonder Woman dus. Dit versterken van mensen wordt ook wel aangeduid met de Engelse term Augmentation.

Waar Augmentation met name gaat om het vergroten van de mogelijkheden van mensen op taken uit te voeren, daar gaat het bij robotisering (of Robotics) met name om systemen die het werk van mensen kunnen overnemen. We denken bij robots vaak aan systemen die menselijk overkomen met als toppunt de Android (of Replicant uit Bladerunner) die uiterlijk niet meer van mensen te onderscheiden is. Maar robots komen in veel meer vormen voor en uiteindelijk is elk systeem die automatisch werk kan uitvoeren een robot.

Zo kan je het maken van een afspraak en het boeken van een ruimte met behulp van een elektronische agenda zoals Outlook of Google Calendar zien als een voorbeeld van een systeem die automatisch de agenda’s controleert, voorstellen doet voor beschikbare tijdsloten, uitnodigingen verstuurt, de agenda bijwerkt en de ruimte reserveert. Niet elke robot is even spectaculair.

Je hebt dus de keuze tussen zelf het werk doen, eventueel met hulp van een computer, of het werk laten doen door een robot. Tegelijkertijd is het zo dat het nog niet altijd even eenvoudig is om computers te gebruiken of robots in te schakelen. Om te beginnen ben je niet altijd bewust van de mogelijkheden. Daar komt bij dat het communiceren met een computer ook nog niet zo gemakkelijk gaat. En met name robots zijn nog niet erg intelligent, ze hebben maar een beperkt begrip van de mogelijkheden. De mogelijkheden om gebruik te maken van de diensten (services) van computers worden steeds meer integraal aangeboden. Of het concept “Something As-a-Service” ook blijft aanslaan is een goede vraag. De achterliggende platform-gedachte wellicht wel.

De digitale toekomst zou daarom in drie hoofdgroepen verder kunnen worden uitgewerkt:

  • Augmentation, computerkracht die mensen helpen bij het zelf uitvoeren van activiteiten
  • Robotisering, systemen die automatisch werkzaamheden kunnen uitvoeren
  • Platform, de verbinding tussen systemen die de mogelijkheid biedt om met deze systemen te communiceren en samen te werken.

Meer over de digitale toekomst


Interessante artikelen