Innovatie Adopters

Innovatie adopters geeft beter weer dan early majority waar het in de kern om gaat