In het programma Digitaal Experimenteer Centrum van de Gemeente Rotterdam hebben we ook een aantal experimenten op het gebied van Robot Process Automation (RPA) opgezet. Met RPA oplossingen kan werk wat nu handmatig wordt gedaan door een medewerker worden geautomatiseerd. De robot haalt bijvoorbeeld in een toepassing zoals een mail applicatie informatie op en voert dit in een ander systeem weer in. Om dat te kunnen doen heeft de robot een vergelijkbaar account als de betreffende medewerker nodig. Dat soort accounts worden vanuit het HR systeem aangemaakt. Vandaar dus ook de vraag “heeft de robot ook een personeelsnummer nodig?”

Dit is vraag waar je een tijdje over kunt blijven nadenken. Je kan natuurlijk al vragen of personeelsnummers nog wel nodig zijn nu we veel betere manieren kennen om medewerkers te kunnen identificeren in systemen (zoals het login-id of het e-mailadres). In dit geval gaat het veel meer over de vraag of een robot vergelijkbaar kan zijn met een medewerker van vlees en bloed. Tegelijkertijd gaat het ook over de rol van technologie in de ondersteuning van werk: hulpmiddel of vervanger.

Vanuit ethiek en moraal zal het antwoord eerder zijn dat robots niet gelijkwaardig aan mensen zijn. Vanuit organisatie en besturing zal het antwoord anders zijn. Het is misschien wel verstandig om robots juist wel als gelijkwaardige vervangers van medewerkers te beschouwen. Waarbij het niet zo is dat medewerkers 1 op 1 door robots vervangen kunnen worden. Het is eerder zo dat er werkzaamheden zijn die beter door robots uitgevoerd kunnen worden en werkzaamheden waar juist mensen veel beter in zijn. En hoogstwaarschijnlijk ook wel beter in zullen blijven.

Vanuit die gedachte heb ik een workshop bedacht om het gesprek  te kunnen voeren over het automatiseren van werk en juist ook over het werk waarbij dat niet mogelijk is. Deze workshop “Hebben robots straks een personeelsnummer” helpt organisaties om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en ook in de prioriteiten bij het verder digitaliseren van werk. De workshop gaat ook in op de vraag hoe de ondersteuning van medewerkers en robots vorm zou kunnen krijgen.

Meer informatie: de workshop Hebben robots straks een personeelsnummer