Digitale systemen kunnen het werk van mensen ondersteunen of overnemen. Wanneer een systeem een medewerker helpt een taak uit te voeren, dan spreken we van gereedschap. Robots zijn systemen die taken van medewerkers overnemen en automatisch uitvoeren. In deze workshop gaan we met een representatieve groep medewerkers onderzoeken welke werkzaamheden zij uitvoeren waarbij ze digitale hulpmiddelen als gereedschap kunnen gebruiken en welke werkzaamheden ze aan een robot zouden kunnen en willen uitbesteden. Uiteindelijk leidt dit tot een overzicht die gebruikt kan worden om richting te geven aan de agenda voor het inzetten van nieuwe technologie en verdere robotisering.

Hebben robots straks ook een personeelsnummer

Doel

Inzicht in de mogelijkheden voor digitalisering van werk en de organisatie van de ondersteuning op digitalisering

Omschrijving

De workshop gaat op een speelse manier in op de vraagstukken die te maken hebben met de inzet van digitale toepassingen in organisaties.

  • Een overzicht maken van de werkzaamheden, activiteiten en taken die medewerkers regelmatig uitvoeren
  • Verdelen van deze werkzaamheden in twee groepen: supermens of robot?
  • Bespreken van deze indeling en aanvullen waar nodig om tot een goed inzicht te komen hoe activiteiten worden uitgevoerd
  • Verwachtingen over de ondersteuning van medewerkers en robots in de digitale organisatie
  • Gesprek over de mogelijkheden en nieuwe activiteiten waar medewerkers ruimte voor krijgen als robots activiteiten kunnen overnemen

Resultaat is een gedragen overzicht van de werkzaamheden waar digitale ondersteuning ingezet kan worden en van werkzaamheden die door robots ingevuld kunnen gaan worden

Aanpak

Samen met de opdrachtgever wordt vooraf besproken met welk doel de workshop wordt opgezet en wie er voor de workshop wordt uitgenodigd. In de voorbereiding zal ook aandacht zijn voor de werkzaamheden die al digitaal worden ondersteund en activiteiten die al zijn geautomatiseerd.

Deelnemers aan de workshop krijgen vooraf met de uitnodiging ook het verzoek een elektronische vragenlijst in te vullen om zo alvast een bijdrage te leveren aan het resultaat.

De workshop zelf duurt ca. 2 uur, afhankelijk ook van de voorbereiding, Wanneer de inventarisatie van werkzaamheden vooraf al voldoende input heeft opgeleverd, dan kan de workshop ook meer over de discussie gaan tussen wat medewerkers blijven doen en wat robots gaan doen.

Na de workshop wordt er verslag gedaan van de workshop zelf aan de deelnemers. De uitkomsten van de workshop worden in de vorm van een eindrapport gedeeld met de opdrachtgever. Deze uitkomst kan gebruikt worden om de agenda rondom digitalisering en robotisering verder in te vullen.

Meer informatie

voor meer informatie over onze deze Workshop Hebben robots straks ook een personeelsnummer kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 0172 899 022