De Sourcing Life Cycle in IT-management is een gestructureerd proces dat essentieel is om organisatorische behoeften af te stemmen op oplossingen van externe partners. Dit proces omvat vijf afzonderlijke fasen.

1. Articuleren van Bedrijfsbehoeften (Fase 1) Het proces begint met de duidelijke definitie van de behoeften van de organisatie, zoals digitale ondersteuning voor nieuwe diensten of aanpassingen in productlijnen. Deze fase benadrukt het begrijpen van de waarde en verwachtingen voordat de sourcing-inspanningen worden gestart.

2. Verkenning (Fase 2) Na het definiëren van de behoeften vindt grondige verkenning plaats. Dit omvat het begrijpen van verwachtingen, het analyseren van mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken en het inschatten van beschikbare middelen. Het is een cruciale stap om een duidelijker beeld te vormen van de verwachtingen van partners.

3. Partnerselectie (Fase 3) Zodra de eisen begrepen zijn, worden potentiële partners geëvalueerd en begint een selectieproces. Er worden meerdere kandidaten overwogen voordat de beste match wordt gekozen om aan de specifieke eisen te voldoen.

4. Overgang (Fase 4) Deze fase omvat dat de gekozen partner de overgang van de huidige naar de overeengekomen toekomstige situatie uitvoert. Het is van belang om uitdagingen te anticiperen, het beoogde doel te behouden en cliëntbetrokkenheid te handhaven voor flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden.

5. Dienstverlening (Fase 5) De laatste fase markeert de beschikbaarheid van diensten voor de organisatie, waardoor ze de verwachte voordelen kunnen benutten. Regelmatige evaluaties vinden plaats om naleving van contracten te bevestigen en eventuele noodzakelijke aanpassingen tijdens lopende dienstverlening aan te pakken.

Bovendien is deze levenscyclus niet eenzijdig; het omvat ook het perspectief van de leverende partij, die een vergelijkbare reeks stappen volgt maar vanuit hun standpunt. Voor hen omvat dit het articuleren van hun bedrijfsbehoeften, verkennen van marktvraag, selecteren van geschikte klanten, ondergaan van overgang en leveren van diensten, die overeenkomen met de fasen gezien vanuit de organisatie die de diensten aanvraagt.

Gedurende deze fasen ligt de nadruk niet alleen op het ondertekenen van contracten, maar ook op het begrijpen en vervullen van de werkelijke behoeften van het bedrijf. De cyclus wordt vaak afgesloten met een formele evaluatie en mogelijke contractverlengingen als de bestaande partner nog steeds aansluit bij de evoluerende behoeften.

Kortom, de Sourcing Life Cycle in IT-management is een gestructureerd raamwerk dat bedoeld is om organisatorische behoeften te verbinden met externe oplossingen, waarbij afstemming en waardelevering in elke fase van het proces centraal staan.

De Sourcing Life Cycle is een uitgave van Sourcing Nederland. Aan deze uitgave werkten naast Paul Leenards, ook Ben Bakker, Tim von der Fuhr en Polo van der Putt mee. Eindredactie en ondersteuning door Erik Beulen.