Nu Google’s Artificial Intelligence project DeepMind het spelletje Go heeft gewonnen (4-1 tegen de wereldkampioen) staat de volgende uitdaging te wachten. Google heeft aangeboden om het Britse NHS (National Health Service) te gaan helpen. Dat doet Google ook in navolging van IBM. Nadat IBM’s Watson de competitie heeft verslagen in de Amerikaanse TV-quiz Jeopardy wordt deze nu vooral ingezet als expert-systeem in medisch onderzoek.

Ondanks DeepMind’s winst in het Go kampioenschap is het nog geen uitgemaakte zaak dat deze ook de NHS uitdaging aan kan. Go is weliswaar complexer dan schaken (IBM heeft al jaren geleden laten zien dat ze met DeepBlue de toenmalige wereldkampioen Kasparov konden verslaan), het blijft een gesloten systeem met duidelijke regels en een beperkt aantal mogelijkheden (al is het aantal mogelijkheden heel groot, het is nog wel begrenst). Dat maakt dat het uiteindelijk mogelijk is om een complex en omvangrijk model te maken waarin het spel gevangen kan worden. Het trainen van DeepMind, het spelen van miljoenen spellen Go en het evalueren van de uitkomsten, nam toch nog een aantal weken in beslag.

Hoe complex het spel Go ook is, het valt in het niets vergeleken met een organisatie als de NHS. Nu is de NHS wel een van de meer complexe en grote organisaties in Europa. De NHS is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en staat ook bekend om haar bureaucratie en ingewikkeldheid. Ook in minder uitdagende omstandigheden zou DeepMind het nog erg lastig gaan krijgen. Organisaties zijn namelijk geen gesloten en voorspelbare systemen. Er zijn veel factoren die in een organisatie een rol spelen en daarnaast zijn bedrijven en instellingen ook moeilijk los te maken van invloeden van buitenaf.

Systemen als DeepMind hebben strakke regels nodig waarbinnen ze kunnen opereren. En, niet onbelangrijk, kwalitatief hoogstaande gegevens (Data) om te verwerken. En ook daar schort het aan in veel organisaties. De kwaliteit van de data is vaak veel minder dan dat het ogenschijnlijk lijkt. Om data uit verschillende systemen te kunnen gebruiken voor analyses zal deze data ook op een of andere wijze aan elkaar gekoppeld moeten worden, bijvoorbeeld op basis van een moment in de tijd. In de praktijk is dat nog niet zo makkelijk te realiseren.

Ook Google realiseert zich dat voordat systemen als DeepMind kan worden ingezet de basis ICT van een organisatie om een minimaal niveau moet worden gebracht. Zoals Google voorman Hassabis stelt dat de NHS eerst naar de 21e eeuw moet worden gebracht. Een actie die waarschijnlijk wel een paar jaar gaat kosten. Waarmee ook een ander aspect van AI, cognitive computing en machine learning wordt aangestipt: het vraagt om een grote investering in tijd, geld en energie. Het is niet voor niets dat vooral grote bedrijven als IBM, Google, Facebook en Amazon de mogelijkheden hebben om AI systemen te bouwen en in te zetten. Voordat een AI systeem als DeepMind business management geleerd heeft, dan zijn we waarschijnlijk wel een paar jaar verder.

Het blijft interessant om te zien hoe Google met DeepMind het bureaucratische systeem van de NHS gaat helpen, En bedrijven en instellingen kunnen nu al stappen maken om AI en machine learning systemen in de toekomst toe te passen door hun organisatie in modellen te gaan beschrijven (Enterprise Architectuur) en door de data die ze verzamelen kwalitatief te verbeteren.

Artikel uit The Guardian van 15 maart 2016, geschreven door Martin Robbins,

The NHS is a much bigger challenge for DeepMind than Go

People have a weird obsession with games likes Chess and Go. Achievement in them has long been seen as a marker of human intellect, and yet they’re among the least human test you could devise; putting players in simplified situations where everything is known, every possible course of action is laid out for them, and the test is one of concentration and logic.