Bron: Top 10 Internet of Things Technologies for 2017 and 2018 [IT Business Edge - Redactie, 03/07/2016]

  1. IoT Security: Beveiliging is op dit moment zeker een achilleshiel voor het aansluiten van steeds meer apparaten aan het netwerk. Veel apparaten hebben maar de beschikking over een beperkte processor en zijn daardoor kwetsbaar voor ‘hacks’. Dit vraagt om een goede architectuur en inrichting van het netwerk en dit vraagt om een beheerorganisatie die weet wat er van hen verwacht wordt.
  2. IoT Analytics: De data die door apparaten verzameld kan worden zullen veel inzichten opleveren rond bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers en het verbruik van energie. Door de enorme toename in data zal dit om steeds meer geavanceerde technieken vragen om deze data ook beschikbaar te maken voor analyse en interpretatie.
  3. IoT Device Management: Wanneer apparaten aangesloten worden dan moeten ze ook beheerd worden. Aan de ene kant zijn er meer mogelijkheden om beheer ook te automatiseren. Aan de andere kant zal er een groot aantal apparaten, wellicht duizenden of zelfs miljoenen, beheerd moeten gaan worden
  4. Low Power, Short Range Networks: Gartner verwacht dat in de periode tot 2025 de meeste IoT apparaten verbonden worden in lokale netwerken en dat er meerdere standaarden naast elkaar zullen bestaan om het IoT netwerk te besturen.
  5. Low Power, Wide Area Networks: IoT apparaten die over grotere afstanden gekoppeld moeten worden zullen baat hebben bij de ontwikkeling van netwerken met een nationaal of misschien zelfs globaal bereik. De huidige ‘proprierty’ netwerken zullen op termijn vervangen gaan worden door meer geavanceerde oplossingen: Narrowband IoT.
  6. IoT Processors: De kern van de IoT apparaten wordt gevormd door de processor. Naarmate er meer van het apparaat wordt verwacht qua functionaliteit, data-analyse, beheer en beveiliging zal ook de processor complexer worden en dat vraagt ook om meer energie en onderhoud. Bij het inzetten van IoT apparaten zal de keuze voor de processor de komende tijd nog een bepalende rol spelen
  7. IoT Operating Systems: Om de processor en het IoT apparaat in te kunnen zetten is ook een goed en functioneel IoT OS nodig. Op dit moment zijn er nog veel verschillende OS oplossingen voor IoT in omloop.
  8. Event Streaming Processing: Sommige apparaten zullen een grote hoeveelheid data moeten verwerken, bij voorkeur in real-time. Om deze data te kunnen verwerken zullen er parallelle functionele data en events netwerken beheerst moeten gaan worden.
  9. IoT Platforms: Rondom specifieke oplossingen zullen IoT platforms ontstaan voor de aansturing van de IoT apparaten, het verwerken van de data en de analyse hiervan en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Op basis van deze platformen kunnen diensten ontwikkeld worden rondom IoT zoals bijvoorbeeld Smart Buildings
  10. IoT Standards and Ecosystems: Rondom IoT apparaten en IoT platformen zullen ecosystemen gaan ontstaan waarin nieuwe versie van apparaten en nieuwe toepassingen ontwikkeld zullen worden. Dit vraagt om standaardisering binnen en tussen ecosystemen. Deze standaardisering zal van groot belang zijn voor de verdere adoptie van IoT op termijn.

 


Terug naar de Digitale Curator pagina's