AMROR staat voor de samenwerking tussen de ingenieursbureaus van de gemeente AMsterdam, de gemeente ROtterdam en Rijkswaterstaat. Deze alliantie is opgericht om het uitwisselen te ondersteunen van kennis en ervaring tussen de drie partijen waar het gaat om grote infrastructuur trajecten of andere projecten in de buitenruimte. Om deze ontmoeting tussen de medewerkers van de drie partijen te faciliteren werd gedacht aan een digitaal platform. Maar hoe zet je dit op? Welke producten en oplossingen zijn beschikbaar? En, heel belangrijk, wat kan er wel en niet worden gedeeld op een dergelijk platform?

Om deze vragen te beantwoorden is Paull Leenards gestart als projectmanager. Er lag een A4 met de basisgedachten uitgewerkt in hoofdlijnen, nu moet er een functioneel ontwerp worden uitgeschreven op basis waarvan het platform kan worden ingericht. De gemeente Amsterdam is de portefeuillehouder voor de ICT ondersteuning van AMROR en heeft daarmee de verantwoording genomen voor het inrichten en beheren van het platform zelf.

De voornaamste uitdaging in het ontwerp ligt bij het kunnen delen van data en bestanden. Om samen te werken is deze uitwisseling van groot belang. Vanuit informatiebeveiliging worden terecht eisen gesteld aan deze uitwisseling. Omdat er hier sprake is van drie verschillende partijen met ieder een eigen beleid op het gebied van informatiebeveiliging moet het functioneel ontwerp ook door alle drie de partijen op dit onderwerp getoetst worden.

Een andere uitdaging is dat bij alle drie de partijen hun eigen omgeving om data en bestanden op te slaan en te ontsluiten min of meer organisch zijn gegroeid. Wanneer je als medewerker mee bent gegroeid in deze omgevingen, dan kun je zelf vaak nog wel de relevante informatie terug vinden. Maar het is eens stuk lastiger voor buitenstaanders die weer hun eigen manier van werken gewend zijn.

Beide aandachtspunten leiden tot de conclusie dat het best een gezamenlijke omgeving naast de bestaande eigen omgevingen wordt ingericht. Met daarbij veel aandacht voor informatiebeveiliging en met name op autorisatie van toegang in lijn met de eisen vanuit de security managers van de AMOR partijen. Om daar te komen zijn in verschillende workshop met zowel eindgebruikers als vertegenwoordigers van de IT/IV organisatie de mogelijke scenario’s besproken. Door met name in te zoomen op de belangrijke principes en uitgangspunten kan een functioneel ontwerp worden geschreven die een apart en gescheiden AMROR Digitaal Ontmoetingsplatform als uitgangspunt heeft. Daarmee wordt voorkomen dat het denken vanuit de verschillende bestaande platformen alle mogelijke oplossingen uitsluiten.

Meer informatie over AMROR:

Over ons – AMROR

De uitdagingen waar we voor gesteld staan reiken verder dan geografische grenzen. Het gaat om integrale vraagstukken die we niet meer binnen de kokers van de afzonderlijke overheden op kunnen lossen. We ervaren de noodzaak om onze kennis te delen en onze krachten te bundelen.