Doel

Gesprek om te komen tot een nieuw inzicht of idee

Omschrijving

Soms is het prettig om een plan of een idee eens tegen iemand van buiten aan te houden: te klankborden. Zoals een ervaren adviseur die met een ander inzicht kan komen of die het plan juist inhoudelijk kan versterken. Een zelfstandige adviseur die geen directe relatie heeft met een leverancier en die dus ook geen producten of diensten hoeft te verkopen. De adviseur is een klankbord voor de directeur of manager op zoek naar een andere mening. In een vrijblijvend gesprek kan onderzocht worden of er nog meer in een idee zit. Of om juist nieuwe risico’s in kaart te brengen en hier maatregelen tegen te bedenken.

Om te kunnen klankborden is het van belang om de vraag of het idee goed te kunnen doorgronden. Waar gaat het over? Welke gedachten zitten achter het plan? Waarom is het van belang om het idee tot uitvoer te brengen? Wie zijn de direct betrokkenen? Wat zijn hun belangen? Welke argumenten zijn er nog meer voor of tegen te vinden?

Soms helpt het om dat het idee uit te werken in een schets. Daarbij kunnen bestaande modellen en raamwerken ondersteuning bieden. Zoals het inmiddels zeer bekende Business Model Canvas. Maar ook andere modellen, zoals bijvoorbeeld de BITA Alignment Trap kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Soms het is interessant hoe een vergelijkbare uitdaging in een andere sector of een andere context is opgepakt. Ervaring uit eigen praktijk of juist kennis vanuit de literatuur kunnen tot nieuwe inzichten leiden.

Misschien leidt een klankbord sessie tot meer en is er aanleiding om een project op te starten. Misschien leidt een klankbord tot de conclusie dat de tijd nog niet rijp is of dat er nog meer studie naar het plan noodzakelijk is. Het is bijna altijd nuttig en zinvol om een keer van gedachten te wisselen met een ander.

Referentie Jeroen Bilsen

Aanpak

Vooraf vind een korte intake plaats zodat de adviseur enigszins voorbereid het gesprek kan ingaan. In de intake worden afspraken gemaakt over de aard van het gesprek (vrijblijvend met de benen op tafel of juist meer workshop en gestructureerde dialoog), het aantal deelnemers, de locatie van het gesprek, de duur (bij voorkeur zijn er geen afspraken na de sessie) en de eventuele verslaglegging/terugkoppeling. Indien nodig kan er vooraf een Non-Disclosure verklaring door de adviseur worden ondertekend.

De klankbordsessie kan verschillende vormen hebben:

  • informeel en vrijblijvend, met de benen op tafel
  • Gestructureerd in de vorm van een interview/vraaggesprek met directe terugkoppeling
  • Innovatie en brainstorm workshop met meerdere deelnemers

Na afloop van de sessie vind er altijd terugkoppeling plaats. Dat kan zijn in de vorm van een e-mail met bevindingen of een presentatie over het besproken idee vanuit een afgesproken perspectief (klant, leverancier, financier, etc.)

Voor de klankbord gesprekken wordt gewerkt met vaste prijzen afhankelijk van de vorm en omvang van de sessie en de afgesproken terugkoppeling. Deze prijzen worden vooraf vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.

Meer informatie

voor meer informatie over onze dienst Klankbord gesprek kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 06 1869 3246