Doel

Opstellen functionele en toetsbare eisen aan technische oplossingen

Omschrijving

Voordat de technologie erbij wordt gepakt is het verstandig om eerst een functioneel ontwerp te maken. Voordat je over de werkplek van de toekomst gaat praten, is het verstandig om eerst over het werken in de toekomst te hebben. Wat veranderd er in hoe er wordt gewerkt en wat blijft hoogstwaarschijnlijk gelijk? En vanuit discussies over werk en de activiteiten kunnen de contouren van de oplossing worden herkend.

Een functioneel ontwerp hoeft niet uitgebreid en gedetailleerd te zijn. Het moet juist handzaam zijn en werkbaar blijven. Een functioneel ontwerp moet je regelmatig kunnen toetsen, waarna je tot de conclusie kan komen dat deze grotendeels nog steeds relevant en geschikt is. Wanneer het ontwerp te gedetailleerd is uitgewerkt, dan blijf je het aanpassen en veranderen. En is de kans groot dat de gekozen technische oplossingen al heel gauw niet meer voldoen.

Een handzaam functioneel ontwerp moet de organisatie houvast bieden bij het aanbesteden van IT oplossingen of het inkopen van IT diensten. Daarbij geld dat voor elke functionele vraag er hoogstwaarschijnlijk meerdere werkbare technische oplossingen zijn. Het moet ruimte bieden aan leveranciers om te overtuigen dat een iets andere invulling meer waarde toevoegt, zonder de beginselen van het ontwerp onrecht te doen.

Aanpak

Richting bepaling

  • Vaststellen van gekozen strategie voor de organisatie
  • Vaststellen van scope en uitsluitingen
  • Opstellen Plan voor documentatie onderzoek, interviews en workshops

Inventarisatie

  • Vaststellen bestaande situatie (indien nodig), inclusief knelpunten
  • Gesprekken met management en medewerkers over werk, werkwijze en verwachtingen
  • Workshops met demonstraties over technologische ontwikkelingen en toekomst voorspellingen

Vaststelling

  • Presentatie Functioneel Ontwerp op basis van TOGAF-raamwerk
  • Besluitvorming over Functioneel Ontwerp
  • Proces afspraken werken met Functioneel Ontwerp

Evaluatie

Meer informatie

voor meer informatie over onze dienst Handzaam Functioneel Ontwerp kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 06 1869 3246