Doel

Inzicht in hoe ICT er voor staat, de ontwikkelmogelijkheden en de knelpunten

Omschrijving

Wanneer u bij uw IT afdeling de kamer in loopt, lijkt het dan op een uitdragerij van computer onderdelen? Wanneer u met uw medewerkers praat over de dagelijkse gang van zaken, krijgt u dan vaak te horen dat IT systemen het weer niet doen of dat het allemaal zo traag is? Zijn er regelmatig documenten kwijt die toch echt ergens op een systeem zouden moeten staan? Als er een nieuw interessant innovatief project is, wordt de IT afdeling dan weer niet uitgenodigd?

Het is nog vaak het geval dat de IT afdeling moeite heeft om aan te tonen wat hun meerwaarde is. Het draaiend houden van IT systemen is vaak uitdagender dan men in eerste instantie beseft. Aandacht op continuiteit betekent vaak weinig tijd en aandacht voor innovatie. Veel IT afdelingen hebben te maken met verwachtingen die niet worden uitgesproken of die tegenstrijdig zijn. Er is vaak weinig begrip voor waar de IT afdeling tegenaan loopt en voor wat zij nodig hebben. En IT oplossingen raken meer versnipperd en gefragmenteerd. Er zijn veel verschillende technische oplossingen voor dezelfde functionele vraag.

De vraag “hoe staat onze IT er eigenlijk voor?” is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Om een antwoord te geven kan de vraag verder worden uitgesplitst:

 • Digitale Strategie: Hoe willen we de onderneming ontwikkelen en welke rol speelt technologie hierin?
 • Besturing (IT Governance): Hoe vertalen we onze strategie naar oplossingen en verwachtingen? Wie neemt hiern de besluiten en verstrekt de opdrachten? Hoe weten we of onze plannen ook effectief zijn en leiden tot het gewenste resultaat?
 • IT Performance (IT Management): Welke resultaten verwachten we van onze IT afdeling en hoe zorgt de IT afdeling er voor dat deze ook worden gerealiseerd? Wat is de bijdrage van IT aan onze doelstellingen?
 • IT Processen en Activiteiten: Wat zijn de kernactiviteiten van onze IT organisatie en hoe worden deze uitgevoerd?
 • IT Middelen: wat is de kwaliteit van onze IT infrastructuur en IT assets? Wat zijn de knelpunten en hoe kunnen deze worden verbeterd?
 • Mensen: Hoe goed kunnen onze IT medewerkers hun taken aan? Hoe goed weten al onze medewerkers gebruik te maken van de technologie?

In ons onderzoek naar de Staat van ICT brengen we de hoofdlijnen van de antwoorden op deze vragen in kaart. Samen met de opdrachtgever kijken we naar welke vragen van belang zijn en welke prioriteiten worden gesteld. Wanneer dat nodig is kan op een onderwerp dieper worden ingegaan door ons of door een van onze partners.

Met het resultaat van het onderzoek kunt u bepalen hoe er verder kan worden geinvesteerd in de IT organisatie om deze beter te doen aansluiten bij uw verwachtingen. Uit onze ervaring blijkt dat doorgaans de verbeteringen te vinden zijn in onder meer:

 • duidelijke verwachtingen over doelen en resultaten. Door concreet uit te spreken wat de verwachtingen over IT zijn en deze ook te bespreken met de IT afdeling zelf ontstaat er meer doelgerichtheid en draagvlak.
 • De aansturing van de IT afdeling aan de afnemende kant (de ‘business’) aanstellen met voldoende verantwoordelijkheid om namens de business de IT afdeling te begeleiden bij projecten en de dagelijkse operatie.
 • Het verbeteren van de werkwijze van de IT afdeling door het verder stroomlijnen van een aantal sleutel processen (rondom servicedesk en risico management, monitoring, projectmanagement, architectuur) op een praktische en resultaat gerichte wijze.
 • Het opleiden van de medewerkers (IT en niet-IT) in het gebruik van technologie en het managen van verwachtingen over de mogelijkheden en beperkingen.

Aanpak

 • Samen met de opdrachtgever bepalen we wat we onderzoeken, hoe we het onderzoek aanpakken en op welke wijze we onze bevindingen rapporteren
 • Op basis van gesprekken, documentatie onderzoek en eventueel aangevuld met online enquetes en technisch onderzoek wordt een bevindingen rapport gemaakt. Dit rapport beschrijft wat door ons is aangetroffen en vormt de basis voor het verdere onderzoek.
 • Op basis van dit onderzoek doen we verslag in een workshop waarin we onze conclusies valideren met direct betrokkenen uit uw organisatie.
 • Dit levert een eindrapport met aanbevelingen op wat aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd.

Meer informatie

voor meer informatie over onze dienst Staat van ICT Onderzoek kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 06 1869 3246