Doel

Snel inzicht in de oplossing en de consequenties

Omschrijving

Soms is een globale schets al voldoende om een beeld te krijgen van de IT oplossing en hoe deze gaat bijdragen aan de doelstelling van het bedrijf of de organisatie. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen en kan de opdracht daarna verder worden uitgewerkt.

Een goede architectuur schets helpt om op strategisch niveau een goede indruk te krijgen over wat hoe de oplossing bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. In de kern gaat het om antwoord op een aantal vragen:

– Waarom willen we deze oplossing?
– Wat is de oplossing?
– Hoe gaan we de oplossing tot stand brengen?
– Wie zijn er nodig om tot de oplossing te komen
– Welke middelen zijn er nodig om de oplossing te realiseren?
– Met welke partners en leveranciers kunnen we de oplossing bouwen?

Vaak geven de antwoorden op deze vragen een onduidelijk beeld, omdat deze vaak niet van de zelfde orde zijn. Door de antwoorden goed te structureren wordt de oplossing beter inzichtelijk. En uiteindelijk moet dit leiden tot een meer concrete opdracht voor het project die de oplossing moet gaan realiseren.

Aanpak

– Eerste verkenning van de oplossing
– Uitnodigen direct betrokkenen voor workshop
– Workshop van dagdeel om alle aspecten van de oplossing te benoemen, inclusief de relaties en de risico’s
– Uitwerking van de workshop in een architectuur schets
– Presentatie van de architectuur schets aan de opdrachtgever

Meer informatie

voor meer informatie over onze dienst Architectuur Schetsen kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 06 1869 3246