Doel

In korte tijd selectie van relevante leveranciers

Omschrijving

Voordat een aanbesteding van start gaat of als eerste stap in de aanbesteding is het goed om een verkenning van de markt te doen. Welke leveranciers zijn bij uitstek geschikt om mee in gesprek te gaan? Hoe ziet de markt voor een specifieke dienst er eigenlijk uit en wat kan je als klant en afnemer verwachten? Een beter beeld krijgen van de mogelijkheden vooraf helpt bij het vormgeven van de feitelijke aanbesteding en bij het vinden van de juiste partij.

Bij Europese aanbestedingen is het verstandig om eerst de markt te verkennen voordat de feitelijke vraag wordt gepubliceerd. Het is goed te weten hoeveel leveranciers er mogelijk geschikt zijn om de vraag te beantwoorden. Wanneer er slechts een beperkt aantal leveranciers aan de criteria voldoen dan valt er misschien niet te veel te kiezen. Wanneer er juist heel veel leveranciers geschikt zouden zijn is het beter om nog aanvullende criteria te overwegen.

Idwell maakt gebruik van de diensten van de Outsourcings Hub om haar klanten te helpen bij het selecteren van leveranciers. In de database van de Outsourcings Hub zijn de leveranciers opgenomen die in verschillende IT vakgebieden diensten kunnen leveren. Door met de juiste filters de database te raadplegen kunnen we snel een Long List maken van relevante leveranciers. Het is ook mogelijk om met leveranciers kennis te maken en met hen in gesprek te gaan (binnen de wettelijke bepalingen voor aanbestedingen). Door gebruik te maken van de diensten van de Outsourcings Hub kan in korte tijd snel resultaat worden geleverd.

Idwell is outsourcings adviseur van de Outsourcings Hub

Aanpak

Samen met de opdrachtgever worden de doelen en randvoorwaarden voor een mogelijke aanbesteding opgesteld. Dit is input voor de selectie criteria op basis waarvan leveranciers kunnen worden uitgezocht.

Op basis van de selectie criteria wordt de database van de Outsourcings Hub geraadpleegd en wordt een lijst met leveranciers samengesteld. Deze lijst wordt zover nodig aangevuld met markt kennis en ervaringen en gedeeld met de opdrachtgever. Na aanleiding hiervan worden eventueel de selectie criteria aangepast en wordt een nieuwe lijst opgesteld.

Wanneer de opdrachtgever tevreden is over de lijst met leveranciers wordt het vervolg traject opgestart. Afhankelijk van de mogelijkheden worden gesprekken met een deel of alle leveranciers ingepland om te komen tot een aanpak voor de aanbesteding,

Meer informatie

voor meer informatie over onze dienst Leveranciersselectie met de Outsourcings Hub kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 06 1869 3246