Doel

Verbeteren en versterkten IT plan

Omschrijving

In veel bedrijven en instellingen is er een jaar cyclus waarin de plannen voor komend jaar worden vastgesteld. Bij dit plan hoort ook een begroting en die is weer belang voor het vaststellen van de budgetten. Voor de IT manager is dit meestal een uitdaging. Technische oplossingen en nieuwe IT toepassingen maken steeds meer deel uit van de dagelijkse activiteiten in het bedrijf. Ook is innovatie in technologie vaak een belangrijke drijfveer voor vernieuwing in de organisatie. De IT afdeling moet de nieuwe initiatieven weer een plaats geven en dat vereist investeringen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de bestaande infrastructuur op orde blijft en in zekere zin ook verder wordt ontwikkeld. Een situatie waarin de IT manager vaak probeert om de vraagkant af te remmen om zo niet de stabiliteit en continuïteit van de infrastructuur in gevaar te brengen. En tegelijkertijd probeert de IT manager ruimte te krijgen om ook investeringen in de bestaande infrastructuur te rechtvaardigen.

Dit proces wordt vaak nog extra lastig doordat doorgaans voor elke vraagstuk er meerdere technische oplossingen zijn. Aan de vraag kant wil men al snel een technische oplossing die ze zelf zijn tegengekomen en die voor hen lijkt te werken. Wat misschien een oplossing is die moeilijk is te integreren in de bestaande omgeving. Aan de andere kant heeft de IT het wellicht moeilijk om uit te leggen wat nu de toegevoegde waarde is van de door hen gekozen technische oplossingen. Is de investering van een paar ton echt noodzakelijk om de IT infrastructuur op
orde te houden?

In dit proces kan een externe blik oplossing brengen. Door juist als buitenstaander in te stappen kunnen de keuzes worden ‘ontladen’: het uitgesproken krijgen van verwachtingen en het boven tafel krijgen van beperkende gedachten. De discussie kan open worden gevoerd en met alle argumenten aanwezig om zo te komen tot de juiste afweging. Wanneer iets onduidelijk is, kan dit duidelijk worden gemaakt en kunnen de consequenties inzichtelijk worden gemaakt.

Een IT plan review geeft de opdrachtgever inzicht in wat het IT plan beoogd, de keuzes en de consequenties hiervan die gemaakt worden en de risico’s die dit met zich meebrengt.

Aanpak

– analyse van bestaande plannen en documenten;
– gesprekken met direct betrokkenen;
– terugkoppeling op plan;
– workshop met management team;
– aanpassingen op plan;
– presentatie plan;
– evaluatie

Meer informatie

voor meer informatie over onze dienst IT Plan Review kunt u contact opnemen met

Paul Leenards

M p.leenards@idwell.nl

T 06 1869 3246