Paul Leenards is gestart als projectmanager voor AMROR: de ingenieursbureau’s van de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het doel van het project is om te komen tot een functioneel ontwerp voor een Digitaal Ontmoetingsplatform. Dat is een platform waar de medewerkers van de betrokken AMROR partijen collega’s kunnen ontmoeten die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn. Het platform moet kennisuitwisseling en gezamenlijke projecten ondersteunen. Uitdaging hierbij zijn de verschillende eisen en richtlijnen vanuit informatiebeveiliging van de drie betrokken partijen.

Meer informatie over dit project:

AMROR Alliantie: Functioneel Ontwerp Digitaal Ontmoetingsplatform

Meer informatie over AMROR:

Over ons – AMROR

De uitdagingen waar we voor gesteld staan reiken verder dan geografische grenzen. Het gaat om integrale vraagstukken die we niet meer binnen de kokers van de afzonderlijke overheden op kunnen lossen. We ervaren de noodzaak om onze kennis te delen en onze krachten te bundelen.