Idwell Project

KPN Security – Lead Consultant Service Integratie a.i.

Periode: 2019
Paul Leenards

Vakantie vervanging. Opstarten van een aantal activiteiten om te komen tot het kunnen leveren van een aantal specifieke diensten die door KPN Security aan verschillende gemeenten worden geleverd. Deze diensten zijn door VNG Realisatie aanbesteed en ingekocht.

Sustainable Healthcare Challenge – Coach

Periode: 2017 – 2019
Paul Leenards

Elk jaar wordt de Sustainable Healthcare Challenge georganiseerd waarbij met name studenten worden uitgenodigd om een pitch uit te werken voor een startup in de zorg of op het gebied van duurzaamheid. Deze pitch wordt gehouden op het jaarlijkse congres en sponsoren kunnen een pitch belonen met geld of een andere vorm van ondersteuning.

De pitch van Chris Hordijk heeft de finale net niet gehaald, maar zijn initiatief is wel verder uitgegroeid: MedicalVR

SourcingExchange – Community Manager Innovatie

Periode:  2015 – 2017
Paul Leenards

SourcingExchange was een netwerk van specialisten op het gebied van sourcing en aanbestedingen. Binnen dat netwerk hebben we onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het netwerk verder te verrijken. Zoals bijvoorbeeld door het samenwerken met een internationaal kennisinstituut.

ICT4Free – Adviseur (vrijwilliger)

Periode: 2014 – 2016
Paul Leenards

ICT4Free is een vrijwilligersorganisatie van ICT specialisten die kosteloos werk verrichten voor andere vrijwilligers- en liefdadigheidsorganisaties op het gebied van IT en digitalisering, zoals het opzetten van een IT netwerk, een database of een website. De vraag van het toenmalige bestuur was hoe de organisatie verder te verbreden en te verbeteren. In de vorm van werksessies en coaching sessies is het bestuur verder geholpen.

Adviesbureau ADW – Advies Slimme Gebouwen

Periode: 2015 – 2016
Paul Leenards

Samen met de adviseurs van ADW die veel verstand en ervaring hebben met de inrichting en ontwikkeling van slimme gebouwen vanuit het perspectief van de installatie – en gebouwtechniek gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op slimme gebouwen waarin ook de ICT infrastructuur en dienstverlening een plek heeft.