Er valt nog veel te verbeteren maar deze video van MIT Technology Review geeft een indruk hoe augmented reality op de werkplek zou kunnen werken. In de basis gaat het om projectie van digitale informatie gekoppeld aan een camera die de interactie waarneemt. In deze video is het voorbeeld nog redelijk simpel en geeft het vooral weer wat er technisch kan. Nu nog de uitdaging welke functionele vraag hier wordt opgelost.

Augmented Reality on Your Desk-All You Need Is a Lightbulb Socket

Do you have a lamp with a standard-size lightbulb socket? If so, you’ve already got one piece of the required gear for turning your desk-or fridge, wall, or pretty much any other surface-into an augmented-reality display that you can interact with much as you do with the screen of a smartphone.