De Digitale Organisatie

Inleiding

In de digitale organisatie werken technologie en medewerkers op basis van gelijkwaardigheid samen om de gestelde doelen te realiseren. De sterke kanten van IT, zoals het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden data en het vooroordelen vrij kunnen uitwerken van scenario’s, worden ingezet naast de sterke kanten van mensen, zoals creativiteit en het stellen van doelen en vooral het kunnen verbinden met andere mensen. De impact van technologie op nieuwe business modellen en op nieuwe manieren van samenwerken zijn zeer interessant. Tegelijkertijd is het goed om te onderzoeken hoe we menselijke kant van organiseren overeind kunnen houden en verder kunnen versterken.


Workshop Hebben Robots straks een personeelsnummer?

In het programma Digitaal Experimenteer Centrum van de Gemeente Rotterdam hebben we ook een aantal experimenten op het gebied van … More

Idwell in RTL-Z De Barometer – de video

De video van de rapportage over Idwell en het Digitaal Experimenteer Centrum van de Gemeente Rotterdam bij RTL-Z De Barometer

Portret Paul Leenards in AG-Connect van Maart 2019

In het themanummer Regie & Sourcing van AG-Connect een portret van Paul Leenards

Start inrichting Digitaal Ontmoetingsplatform AMROR

Het opzetten en inrichten van het Digitaal Ontmoetingsplatform voor AMROR

Digitaal Expeimenteer Centrum gemeente Rotterdam

Het Digitaal Experimenteer Centrum

Beschrijving van het Digitaal Experimenteer Centrum van de Gemeente RotterdamInteressante artikelen in het Engels op Idwell.eu