In veel organisaties wordt innovatie benaderd als iets wat apart en speciaal is. Naast de reguliere taken en processen wordt er dan ook een innovatie functie opgezet. Een innovatie functie die plan- en projectmatig op zoek gaat naar nieuwe oplossingen en nieuwe kansen. Door het in een aparte kolom zetten van innovatie levert deze vaak te weinig op. Interessante nieuwe ontwikkelingen worden zeker herkent en opgepakt, het leid doorgaans niet tot echte veranderingen in de organisatie zelf. Bij verschillende grotere organisaties die ik in de afgelopen jaren heb gesproken is de uitdaging vooral geweest om innovatieve projecten ook te laten landen in de dagelijkse praktijk. Zelfs innovatieprojecten die op papier als succesvol waren bestempeld leverde onvoldoende waarde op in de langere termijn,

Hiervoor zijn een aantal redenen te vinden:
  • Vanuit marketing oogpunt worden nieuwe ontwikkelingen door leveranciers en ook door consultants in algemene zin gepromoot. Daardoor wordt de interesse in innovatie oplossingen tot grote hoogte opgestuwd en wordt de indruk gewekt dat je als organisatie er niet onderuit kan om ook te investeren in bijvoorbeeld Big Data, Internet-of-Things of de Blockchain. Het is echter maar de vraag of deze meer generieke ontwikkelingen ook in uw specifieke situatie tot voordelen kan leiden. Een Blockchain project kan zeker interessant zijn. De vraag is hoe deze oplossing ook in uw praktijk succesvol kan zijn.
  • Innovatie wordt naast en parallel aan uw dagelijkse praktijk opgepakt. Misschien wel door een ondersteunende afdeling waar technologie een belangrijke rol speelt, zoals in de IT afdeling of bij facilitair management. Het komt nog veel voor dat technologie zelf interessant wordt gevonden en dat er pas later wordt nagedacht over hoe deze technologie kan worden ingezet. In de praktijk ontstaan er dan oplossingen op zoek naar een mogelijk probleem.
  • Uw medewerkers in uw kern processen, daar waar innovatie de meeste positieve impact kan hebben, zijn misschien niet zo geïnteresseerd in technologie en vernieuwende toepassingen. Het komt nog vaak voor dat medewerkers helemaal niet zitten te wachten op een nieuwe tool die hun werk gemakkelijker zou kunnen maken. En al helemaal niet als met in algemene zin met IT en technologie nog vaak storingen ervaart. Dan is er al helemaal geen reden om aan te nemen dat een nieuwe oplossing gaat bijdragen aan betere resultaten.
Innovatie en het continu verbeteren van de bedrijfsvoering zouden eigenlijk onderdeel moeten uitmaken van de dagelijkse activiteiten. Daag medewerkers en managers regelmatig uit om problemen en risico’s in de bedrijfsvoering te benoemen als onderdeel van het reguliere werkoverleg en prestatie metingen. Door procesmatig deze uitdagingen te verzamelen, op te pakken en op zoek te gaan naar oplossingen of partijen die oplossingen kunnen leveren, ontstaat er beweging om ook verbeteringen te vinden en te beoordelen. Door medewerkers en partners (intern, zoals de IT afdeling of extern) gezamenlijk te laten experimenteren met oplossingen en te onderzoeken hoe deze in de praktijk tot verbetering leiden wordt de aansluiting tussen innovatie en de praktijk vergroot. Ook ontstaat er meer draagvlak voor de vernieuwing bij de medewerkers en neemt dat slagingskans van de vernieuwing aanzienlijk toe.
Een omgeving waar geëxperimenteerd kan worden wordt technisch steeds eenvoudiger vanwege virtualisatie en cloud toepassingen. Een fysieke ruimte waar medewerkers, ondersteuners en leveranciers elkaar kunnen ontmoeten en waar men ideeën en oplossingen kunnen uitwisselen kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Deze ontmoetingen moeten ook onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.