Beschrijving

Voor een onderzoeksinstituut in de zorg hebben we geholpen bij het opstellen van een aanpak voor de aanbesteding van de IT dienstverlening. Het contract met de huidige leverancier loopt af en de opdrachtgever is aanbestedingsplichtig. De mogelijkheid om het contract een op een weer in de markt te zetten is overwogen en men heeft hier vanaf gezien.

Samen met het hoofd ICT en de direct betrokken medewerkers is een visiedocument opgesteld voor de Raad van Bestuur die beschrijft hoe de IT dienstverlening de medewerkers optimaal kan ondersteunen na afronding van de aanbesteding en de transitie.  Uitgangspunt is dat medewerkers die in het algemeen hoog opgeleid zijn een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij het inzetten van de IT middelen in hun dagelijkse werk. Op basis van dit uitgangspunt is door ons een kort marktonderzoek opgesteld: inzicht in trends en ontwikkelingen rondom standaard IT diensten en inzicht in de vraagstukken bij de uitbesteding van deze diensten.

Een representatieve groep medewerkers zijn samen met de projectgroep vanuit IT en inkoop op bezoek gegaan bij een paar leveranciers om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een nieuwe IT werkplek. Voor de medewerkers gaf dit een beter beeld bij de vraagstukken die de IT organisatie moet oplossen om te komen tot een werkende voorziening. Voor de IT afdeling gaf dit een beter inzicht bij de dagelijkse praktijk van het gebruik van IT middelen door gebruikers.

Tot slot is er een gesprek geweest tussen de hoofden IT van de opdrachtgever en een vergelijkbare instantie die al volop in een aanbesteding van standaard IT diensten actief waren. Op basis van de inzichten uit het marktonderzoek en de gesprekken heeft de opdrachtgever besloten om het aanbestedingstraject op basis van Best Value Procurement op te pakken.

Opdrachtgever

Onderzoeksinstituut in de zorg

Projectleider

http://idwell.nl/index.php/2016/08/profiel-paul-leenards/

http://idwell.nl/index.php/2016/08/profiel-paul-leenards/

Periode

Augustus 2015 – oktober 2015