Beschrijving

Ondersteuning van het bestuur van ICT bij het opstellen van lange termijn plan en vertalen van dit plan naar concrete acties. ICT4Free is een non-profit organisatie waar ICT’ ers vrijwillig hun tijd en expertise beschikbaar stellen voor charitatieve instellingen die of onvoldoende middelen hebben om een professionele ICT bedrijf in te huren danwel hun tijd en energie in het realiseren van hun doelen willen steken en niet zozeer in ICT.

Na een langjarige inzet nam ook het laatste bestuurslid van het eerste uur, mede-oprichter van ICT4Free, afscheid van de organisatie. Het nieuwe bestuur zocht hulp om de organisatie weer een boost te geven. Daarbij was er behoefte aan een herijking van de doelstellingen en toetsing van de ambitie om ICT4Free ook verder uit te bouwen naar een landelijke organisatie. 

In het brainstormen en sparren met vrijwilligers en bestuurders is een richting bepaald voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Om ook de lopende zaken actief te blijven oppakken was het nodig om weer nieuwe vrijwilligers te werven. Na een aantal open avonden is er weer energie gevonden in nieuwe gezichten en nieuwe inzichten.

 

Opdrachtgever

ICT4Free

Projectleider

http://idwell.nl/index.php/2016/08/profiel-paul-leenards/

http://idwell.nl/index.php/2016/08/profiel-paul-leenards/

Periode

2014 – 2016