Veroorzaakt E-mail stress?

Het ontvangen en versturen van E-mail is al lange tijd gewoon in de meeste bedrijven. Maar ook de klachten over e-mails die na middernacht worden verstuurd of over de constante stroom van e-mails die mensen de hele dag door ontvangen. Het Future Work Centre heeft onderzocht welke factoren bij ‘e-mail stress’ een rol spelen. Factoren als technologie, gedrag, demografie, werk-privé balans en persoonlijkheid zijn in het onderzoek meegenomen.

De conclusies zijn:

  • er is een duidelijk verband tussen stress door e-mail wanneer de automatisch e-mail notificaties zodra er een nieuw mailtje wordt ontvangen niet kan worden uitgezet (de zogenaamde ‘push’ e-mail)
  • mensen die de hele dag door e-mail moeten ontvangen ervaren meer stress
  • het checken van de e-mail vroeg in de ochtend of laat in de avond/nacht wordt geassocieerd met e-mail stress
  • managers ervaren meer e-mail stress dan medewerkers die geen leidinggevende functie hebben

Daarnaast blijkt dat mensen die een hogere mate stress van e-mail krijgen ook meer moeite hebben met het vinden van de voor hen juiste balans tussen werk en privé. Ook persoonlijkheid speelt een rol bij de mate waarin je e-mail stress kan ervaren.

Het volledige rapport is op de site van Future Work Centre te downloaden.

 

Research report: You've got mail!

A research study about email at work Email is part of most of our lives. Since its creation in the 1970s, its growth has been unprecedented, facilitating quick and easy communication between people across borders and time zones, for both business and personal use.