Het ontvangen en versturen van E-mail is al lange tijd gewoon in de meeste bedrijven. Maar ook de klachten over e-mails die na middernacht worden verstuurd of over de constante stroom van e-mails die mensen de hele dag door ontvangen. Het Future Work Centre heeft onderzocht welke factoren bij ‘e-mail stress’ een rol spelen. Factoren als technologie, gedrag, demografie, werk-privé balans en persoonlijkheid zijn in het onderzoek meegenomen.

De conclusies zijn:

  • er is een duidelijk verband tussen stress door e-mail wanneer de automatisch e-mail notificaties zodra er een nieuw mailtje wordt ontvangen niet kan worden uitgezet (de zogenaamde ‘push’ e-mail)
  • mensen die de hele dag door e-mail moeten ontvangen ervaren meer stress
  • het checken van de e-mail vroeg in de ochtend of laat in de avond/nacht wordt geassocieerd met e-mail stress
  • managers ervaren meer e-mail stress dan medewerkers die geen leidinggevende functie hebben

Daarnaast blijkt dat mensen die een hogere mate stress van e-mail krijgen ook meer moeite hebben met het vinden van de voor hen juiste balans tussen werk en privé. Ook persoonlijkheid speelt een rol bij de mate waarin je e-mail stress kan ervaren.

Het volledige rapport is op de site van Future Work Centre te downloaden.