TRANSFORM as Dynamic and Adaptive Furniture

In het laboratorium van MIT is een opstelling gemaakt waarbij het hele bureau interactief wordt gemaakt. Door het bureau op te delen in kleine vlakjes en deze op en neer te laten bewegen al naar behoefte kan er gewerkt worden aan interactie. Of het ook echt verder gaat komen dan het laboratorium is de vraag. Een interessante denkrichting is het zeker.

TRANSFORM as Dynamic and Adaptive Furniture

TRANSFORM is an exploration of how shape display technology can be integrated into our everyday lives as interactive, shape changing furniture. These interfaces not only serve as traditional computing devices, but also support a variety of physical activities. By creating shapes on demand or by moving objects around, TRANSFORM changes the ergonomics, functionality and aesthetic dimensions of furniture.