Digitaal organiseren is het inrichten en besturen van organisaties op een wijze dat mensen en systemen in hun kracht worden ingezet. Dit vraagt eerst om een analyse van de doelstelling en de kernactiviteiten die direct bijdragen aan doelstellingen. Dit vraagt ook om een analyse wat er nodig is en wat er moet gebeuren om deze activiteiten op hoog niveau uit te kunnen voeren. Idwell ondersteunt bedrijven en instellingen bij het structureren, ontwerpen en inrichten van de digitale organisatie: architectuur.

Zowel de kern activiteiten als de ondersteunende activiteiten moeten aangestuurd worden vanuit de doelstellingen van de organisatie. Hierbij zal er regelmatig aanleiding zijn om bij te sturen en te verbeteren. In veel organisaties is er constant vernieuwing met de komst van nieuwe medewerkers, nieuwe systemen, nieuwe leveranciers. Bij het in goede banen leiden van de constante stroom aan verbeteringen kan Idwell organisaties helpen: besturing en regie.

Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor organisaties. Niet alle ontwikkelingen zullen ook een echte bijdrage leveren of zullen beloftes waarmaken. Dan nog blijft er veel innovatie over die oprecht een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van bedrijven of instellingen. Bij het onderzoeken van deze mogelijkheden kan Idwell u van dienst zijn: innovatie.

Organisaties zijn meer dan activiteiten en processen, het gaat om samenwerking tussen mensen, binnen en buiten de formele organisatie. Meestal ontstaan nieuwe inzichten en ideeën niet vanuit een gestructureerd proces, maar juist doordat mensen buiten de context geïnspireerd raken. Idwell helpt bij het vinden van inspiratie door binnen en buiten de context van organiseren, besturen en technologie nieuwe inzichten te bestuderen: inspiratie.