Besturing en Regie

Besturing en regie

Besturing en Regie

Om de doelen te bereiken en de gekozen strategie uit te voeren zijn besturing en regie van de ondersteunende (IT) dienstverlening van groot belang, Niet elk bedrijf is hetzelfde en er zijn dan ook veel verschillende redenen en manieren om activiteiten uit te besteden aan een interne of externe leverancier.  Idwell helpt bedrijven en instellingen om vooraf goed te bepalen wat het uiteindelijke doel van de mogelijke aanbesteding is en te komen tot de beste strategie om deze aanbesteding vorm te geven.  Het helpen professionaliseren van de besturing en van de regie organisatie die de aanbesteding gaat aansturen staat verder voorop. Het is niet de adviseur die met de leverancier blijvende afspraken moet maken, het zijn de medewerkers van de opdrachtgever die de relaties moeten aangaan. Het begeleiden en opleiden van de regieorganisatie is dan ook van groot belang.

Diensten

Projecten en Case Studies