Een van de steeds terugkerende vooroordelen over Millennials is dat zij opgegroeid zijn in het digitale tijdperk en daardoor veel beter begrijpen hoe IT systemen werken. Millennials worden dan ook Digital Natives genoemd ten opzichte van zij die eerder zijn geboren en die dus al volwassen waren toen het IT tijdperk aanbrak (ook wel Digital Immigrants genoemd).

In het eigen onderzoek van de Nielsen Norman Group en aangevuld met onderzoeksresultaten van anderen zijn een drietal mythes rondom digital natives en millennials onderzocht:

  1. Digital Natives hebben inferieure sociale vaardigheden en zullen eerder kiezen voor digitale interactie boven persoonlijke interactie kiezen. Uit onderzoek blijkt wel dat jongeren veel meer WhatsApps, SMS, etc, gebruiken dan vorige generaties, maar dit is meestal ter aanvulling van persoonlijk contact en niet zozeer in plaats van persoonlijk contact. Uit ander onderzoek komt naar voren dat ook als Digital Natives er op een website of in een applicatie niet uit komen, ze net zo snel naar persoonlijk contact zoeken als oudere generaties.
  2. Digital Natives zijn veel beter in multi-tasking dan Digital Immigrants Uit verschillende onderzoeken blijkt wel een voorkeur onder jongeren om meer te multi-tasken (gebruik maken van meerdere kanalen, regelmatig switchen tussen applicaties) maar ook dat mensen die meer multi-tasken juist minder efficient werken dan mensen die juist weinig multi-tasken. Digital Natives kiezen misschien wel om meer te multi-tasken, ze zijn er niet beter in.
  3. Digital Natives hebben een natuurlijke instinct om computer en soortgelijke problemen op te lossen Het is zo dat de Digital Natives eerder van concepten en termen rondom nieuwe technologie hebben gehoord, maar uit onderzoek blijkt dat ze net zo min begrijpen hoe technologie werkt als de meerderheid van oudere generaties. Omdat Millennials doorgaans nog weinig geduld hebben met het lezen van instructies, nog iets minder dan het gemiddelde van alle generaties en dat is al relatief laag, hebben ze op zich zelfs minder begrip van technologie dan Digital Immigrants.

Uit het onderzoek van de Nielsen Norman Group komt wel een ander aspect naar voren als het gaat om geleerd gedrag door Digital Natives doordat zij opgegroeid zijn met Google en andere digitale oplossingen: ze hebben veel zelfvertrouwen in hun benadering van technologie. Dat zelfvertrouwen maakt ook dat ze eerder geneigd zijn om de interface de schuld te geven als ze er niet uitkomen. Oudere generaties hebben eerder de neiging om hun eigen gebrek aan kennis en expertise te benadrukken.

Kortom, hoewel Digital Natives opgegroeid zijn met technology geeft hen dit nog niet zoveel voordelen in het gebruiken en begrijpen van de technologie. Voor zover organisaties en bedrijven aanpassingen moeten doen aan Digital Natives is het vooral in het simpeler maken van de interface waarmee ze hen benaderen.

Het rapport “Millennials as Digital Natives: Myths and Realities” is gepubliceerd door Nielsen Norman Group in Maart 2016.

Millennials as Digital Natives: Myths & Realities

“Millennial” is currently one of the most popular buzzwords in the media. As of 2015, Millennials became the largest generation in the American workforce (35%, according to the Bureau of Labor Statistics). There are many characteristics that make Millennials interesting to study – their racial diversity, their status as the most educated generation to date, their low marriage and fertility rates, just to name a few.