In het maart themanummer “Regie & Sourcing” van de AG-Connect is een portret opgenomen van Paul Leenards. Onder de titel “Lol in complex samenspel” vertelt Paui over zijn ervaringen bij het inrichten en aansturen van regie-organisaties en leveranciers. Het zoeken naar gezamenlijke doelen en belangen en proberen daarbij los te komen van de bestaande aannames en beperkende overtuigingen maakt de rol van regisseur binnen de IT zo interessant.

Pagina uit de AG Connect met het profiel van Paul Leenards onder de titlt "Lol in Complex Samenspel"

De belangrijkste opmerkingen in het portret:

  • Wanneer een opdrachtgever en een externe partij willen samenwerken dan is het goed om eerst het gezamenlijke doel te formuleren en samen te bepalen hoe dit doel gerealiseerd kan worden. De taak van de regieorganisatie is om wederzijds vertrouwen te creëren door aandacht te geven aan elkaars belangen en begrip voor ieders bedrijfsmodel
  • De IT afdeling en de IT inkoop organisatie zijn weliswaar vaak opdrachtgever naar de externe leveranciers, maar zijn voor de ‘business’ vooral opdrachtnemer. De feitelijke opdrachtgever zijn de business managers of de directie die belang hebben bij de geleverde functionaliteit. Dit wordt wel eens uit het oog verloren door regieorganisaties die vooral vanuit IT of inkoop afdelingen zijn opgezet.
  • Het risico dat een alle speelruimte wordt weggenomen wanneer een relatie wordt vastgezet in contracten en SLA’s komt vooral doordat de gedelegeerde opdrachtgevers (IT afdeling of Inkoop) en de gedelegeerde opdrachtnemers (sales en account management) teveel vanuit wantrouwen naar de ander opereren
  • Door de dialoog tussen de alle vertegenworodigers van de opdrachtgevers en opdrachtnemers te organiseren is er meer aandacht voor de echte vraagstukken en alle mogelijke oplossingen. Dan komen oplossingen op tafel waar partijen nooit aan hebben gedacht.

Meer artikelen over de Regie en Sourcing:

Kijk door de Service Management bril naar de regieorganisatie
Uitbesteden in het business model van de leverancier