Paul Leenards is 20 jaar actief in de IT als consultant, projectleider en interim-manager. Met name vraagstukken hoe ICT het beste ingezet en georganiseerd kan worden om de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen hebben zijn interesse.  Paul’s loopbaan in de IT loopt gelijk met de opkomst van Internet en sociale media en hij heeft veel ervaring opgedaan met projecten die deze nieuwe mogelijkheden benutten. Hoe goed de oplossing ook is, deze moet worden onderhouden en worden verbeterd. Bij veel projecten wordt dit onvoldoende meegenomen en dat is vaak een belangrijke oorzaak voor tegenvallende resultaten. Paul heeft veel expertise in het organiseren van IT voor optimale resultaten. In de afgelopen jaren heeft hij een belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van best practices en beheer frameworks zoals ITIL en MOF. Voor het bepalen van de strategische waarde van IT heeft Paul het Business IT Integration Maturity Model (BITI Model) ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties een goed beeld krijgen wat ze van hun IT organisatie verwachten en wat deze moet doen om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

ICT en de Zorg

In de afgelopen jaren heeft Paul meerdere trajecten gedaan voor zorg organisaties. Zo heeft hij namens KPN een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van een best practice architectuur raamwerk voor IT infrastructuur voor ziekenhuizen (Smart Hospital). Dit was na aanleiding van een concrete vraag voor een nieuwbouwproject van een kliniek in oncologie. Ook heeft Paul meerdere bestuurders geholpen met vraagstukken rondom de IT organisatie en hoe deze beter te doen aansluiten op de doelstellingen van de instelling. Dit zijn met name vraagstukken waarbij een klassieke IT afdeling de ondersteunende systemen onderhoudt terwijl in het primaire proces allerlei nieuwe IT oplossingen (eHealth of mHealth toepassingen) worden ingezet buiten het bereik van de IT afdeling om. Hoe hier mee om te gaan als zorginstelling heeft Paul’s bijzondere aandacht.

Loopbaan samengevat

Na zijn studie Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam is Paul begonnen als systeembeheerder voor BSO/Origin dochter Hyperion BV. Na een jaar als beheerder aan de slag te zijn geweest maakte Paul de overstap naar het toenmalige Randstad Automatiseringsdiensten. Voor hen heeft hij meerdere projecten gedaan bij verschillende klanten. Als hoofd Inkoop ICT a.i. van de Hogeschool van Amsterdam heeft Paul diverse Europese aanbestedingen begeleidt. En als projectleider heeft Paul de beheerorganisatie voor Alex helpen opzetten. In 2000 is Paul bij Pink Elephant in dienst gekomen. Voor Pink aan haar opvolgers heeft Paul aaan veel diverse projecten gewerkt. Bijvoorbeeld, als programma manager voor de doorstart van Freeler, als lead consultant voor de inrichting van het operations team voor het nieuwe rekencentrum van Deloitte, de inrichting van het beheerteam voor ABN Amro Bouwfonds.  Bij Deloitte heeft Paul kennis gemaakt met het Microsoft Operations Framework waar hij een actieve bijdrage aan heeft geleverd en waarover hij ook meerdere malen heeft gepubliceerd.

In 2007 is Paul verantwoordelijk geworden voor de service management dienstverlening van Getronics PinkRoccade en is hij nauw betrokken geweest bij de introductie van ITIL v3 in Nederland. Ook is Paul een van de trekkers geworden van het verder uitbouwen van de advies practice van Getronics en later KPN Consulting. Daar is Paul verantwoordelijk geworden voor het advies en implementatieteam in de financiële dienstverlening en de zorg.

Paul heeft een Master in IT Mangement aan de TU Delft (2007) en is bestuurslid geweest van ITSMF Nederland.