Kijk door de Service Management bril naar de regieorganisatie

Gepubliceerd in Tijdschrift voor IT Management (2013)