Digitaal Organiseren

Digitaal organiseren is het inrichten en besturen van organisaties op een wijze dat mensen en systemen naast elkaar en in hun kracht worden ingezet. Met de opkomst van technologische ontwikkelingen zoals cognitive computing, machine learning, blockchain, big data en cloud services worden systemen steeds intelligenter en kunnen zij een nog meer belangrijke rol in bedrijven en instanties gaan spelen. Op sommige terreinen kunnen systemen nu en straks meer dan mensen kunnen. Daar staat tegenover dat bepaalde werkzaamheden nog steeds beter door mensen kunnen worden verricht. Het samenspel van mensen en machines verandert en daarbij zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Idwell helpt organisaties met het maken van deze keuzes en geeft advies in het digitaal organiseren.

Digitale Curator

De digitale curator verzamelt artikelen, blogs, rapporten en presentaties die interessant zijn of die inspireren. Sommige artikelen worden samengevat of toegelicht en in andere gevallen wordt alleen de koppeling, de link, verzameld. Zo ontstaat een bibliotheek met verhalen rondom het thema digitaal: de digitale organisatie, de digitale strategie, de digitale samenleving, het digitale gebouw, de digitale toekomst. 

Herhaling: zaterdag 21 april om 12.30 uur RTL7 Ondernemend Nederland

Op zaterdag 21 april om 12.30 uur in het programma Ondernemend Nederland wordt het Idwell project Digitaal Experimenteer Centrum voor de Gemeente Rotterdam in beeld gebracht. Programma Manager Paul Leenards introduceert het project en vertelt wat de gemeente Rotterdam met het Digitaal Experimenteer Centrum wilt bereiken. Ronald Zandbergen, hoofd van het Ingenieursbureau en opdrachtgever, vertelt de doelstellingen en het belang van de samenwerking met Idwell. Joris Goos, manager bij de gemeente Rotterdam, vertelt wat meer over wat er in het Digitaal Experimenteer Centrum wordt gedaan en hoe Paul daar een rol bij heeft gespeeld.