Bron: The Evolution of Work - The Changing Nature of the Global Workplace [ADP Research - ADP Research, 01/01/2016]

ADP Research maakt onderscheid in 5 basisbehoeften van medewerkers:

  1. Vrijheid (Freedom) – De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer, waar en hoe het werk gedaan moet worden. Als mensen controle hebben over hun eigen werkzaamheden dan ervaren ze ook meer ruimte om van hun leven te genieten.
  2. Kennis (Knowledge) – De volledige toegang tot informatie, middelen en instrumenten nodig om het werk te kunnen doen. En ook de tijd nodig om nieuwe vaardigheden eigen te kunnen maken, Technologie maakt dit mogelijk, door medewerkers toegang te geven tot wereldwijde kennisbanken en opleidingsmogelijkheden, Technologie maakt ook mogelijk dat nieuwe vaardigheden in korte tijd kunnen worden geleerd.
  3. Stabiliteit (Stability) – Door de wereldwijde verbinding tussen waar werk gedaan kan worden en waar kennis en ervaring wordt gevraagd biedt het veel mogelijkheden voor geschoolde werknemers om hun expertise ook wereldwijd aan te bieden.
  4. Autonomie (Self-Management) – Technologie biedt meer mogelijkheden voor medewerkers om zelfstandig te functioneren omdat ze direct en in realtime feedback van hun managers kunnen ontvangen. Dit zal de relatie tussen medewerkers en hun leidinggevenden gaan veranderen. Ook de komst van zogenaamde smart machines, automatisering, zal leiden tot meer autonomie voor medewerkers. Repeterende en routinematige werkzaamheden kunnen automatisch worden uitgevoerd en zullen zo ruimte maken voor medewerkers om meer te gaan sturen. Medewerkers nemen zo de taken van de managers over en de noodzaak voor extra management lagen zal verdwijnen.
  5. Zingeving (Meaning) – Zoals ook bij punt 3 wordt gesteld verwacht ADP dat geschoolde en vaardige medewerkers meer ruimte krijgen om zelf te kiezen waar en voor wie ze werken. In deze keuze zal het niet alleen gaan over salaris en financiële beloningen maar ook juist over betekenis en zingeving: voor een bijdrage aan de samenleving en aan de eigen welbevinden. Medewerkers willen meer betrokken te zijn bij de missie van de organisatie en verwachten van het bedrijf ook deze betrokkenheid terug.

 


Terug naar de Digitale Curator pagina's