Samen met ingenieursbureau DWA ontwikkelen van een gedeelde visie op het digitale gebouw of ‘Connected Smart Buildings’  Een integrale benadering van automatisering van het gebouw en automatisering van de organisatie waarmee medewerkers en bezoekers gebruik kunnen maken van een flexibel en interactief gebouw.

De basisgedachte is dat een gebouw het platform vormt voor de organisatie die in het gebouw zijn plek heeft gevonden. Het gaat niet alleen om het geven van controle over het gebouw aan de gebruikers (reactief) maar ook om het optimaliseren van het gebruik door met de gebruikers in gesprek te gaan (interactief).

Bij het uitwerken van de visie wordt actief samengewerkt met bouwpartijen als projectontwikkelaars, aannemers en grote bouwondernemingen, facility managers, vastgoed beheerders en, vooral ook, gebruikers en bewoners.