In de zorg, zoals in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, thuiszorg, is het vergaren en delen van informatie een belangrijk aspect van het primaire proces. Bijvoorbeeld bij het stellen van een diagnose worden laboratorium uitslagen, beelden van scans of foto’s en gegevens verzameld uit gesprekken tussen arts en patiënt gebruikt om tot een goede conclusie te komen. Bij het opstellen van een behandelplan wordt informatie over de patiënt, over de gezondheidsproblemen en over de mogelijke behandelingen gebruikt om te komen tot een goede aanpak. Bij het verstrekken van medicijnen is het van belang te weten welke medicijnen er nog meer worden gebruikt, welke allergieën er eventueel zijn en wat er wel of niet door de zorgverzekeraar wordt vergoedt. En ook de wensen van de cliënt zelf over bijvoorbeeld eten, comfort of andere voorzieningen is informatie die wordt gebruikt als input voor de zorgverlener om zijn dienstverlening op af te stemmen. Kortom, zorg is informatievoorziening. Zonder informatievoorziening geen adequate zorg.

Ik zie dat in veel zorginstellingen er nog weinig aandacht is voor de rol die goede informatievoorziening kan spelen. Dat komt mede omdat er vaak gedacht wordt dat Informatie Technologie (IT) gaat over techniek en technische oplossingen. In de beleving van de bestuurder is het aan zijn IT afdeling om deze techniek te beheren en te onderhouden. En daarmee is het dus, ogenschijnlijk, goed georganiseerd.

In de praktijk zie je dat veel zorgverleners en managers in de zorg op zoek gaan naar concrete oplossingen voor problemen in de informatievoorziening. Op beurzen, zoals de recent georganiseerde Zorg en ICT beurs in Utrecht, komen ze deze oplossingen tegen en is een bestelling zo gedaan. De implementatie en integratie van deze oplossingen op locatie van de zorginstelling is dan wel weer een grote uitdaging van de IT afdeling. Die te maken krijgt met meerdere technische oplossingen die niet eenvoudig met elkaar samen werken en die dan ook weer nieuwe oplossingen moet bedenken om de boel draaiend te houden. Ondertussen krijgen ze weinig ruimte en financiële middelen om hun kerntaken uit te kunnen voeren. Vanuit de positie van de bestuurder maakt de IT ondersteuning geen onderdeel uit van het primaire proces en kan er dus op worden bezuinigd. Daarmee het nog moeilijker maken voor de IT afdeling om een adequate informatievoorziening te leveren.