Tot nu toe heb ik geen bestuurder de angst horen uit spreken dat zijn IT afdeling straks niet meer nodig is. Terwijl je toch ziet gebeuren dat vanwege uitbestedingen, cloud diensten en de toenemende mate waarin consumenten oplossingen in het bedrijfsleven worden toegepast, dat de toegevoegde waarde van een eigen IT afdeling heel snel aan het verdwijnen is. Forrester heeft voorspeld dat in 2020 de IT afdeling zelf niet meer bestaat en dat hun verantwoordelijkheden worden verspreid over de andere onderdelen van bedrijven. En waarom zou je als organisatie ook een eigen IT afdeling nodig hebben?

Veel IT afdelingen lijken zich vooral zorgen te maken over het draaiend houden van de bestaande systemen. Ze lossen storingen op als die zich voordoen en passen de systemen aan naar de laatste versies. En vaak gaat dit ook nog niet goed. De oorzaken van storingen worden niet voldoende weg genomen en dus komen de storingen vaak weer terug. En veel IT afdelingen doen er zo lang over om naar de laatste versies te komen dat er nog steeds organisaties zijn die werken op Windows XP of zelfs Windows NT werkplekken. Ze komen maar steeds weer mensen te kort, hebben niet de juiste specialisten in huis en hebben nooit genoeg budget om de projecten te kunnen doen. Het is dus maar goed als de IT afdeling overbodig zou worden. Uitbesteden is misschien wel een goed idee.

Toch is dit geen pleidooi om de IT afdeling maar uit te besteden, het is de vraag of dat het probleem oplost. Waarom was er een IT afdeling om te beginnen nodig? Welk vraagstuk werd er opgelost door een IT afdeling in te zetten? In het verleden waren er eerst oplossingen die met behulp van technologie de bedrijfsvoering verbeterde of die nieuwe diensten mogelijk maakten. En vaak had een andere organisatie de toepassing eerst ontdekt en werd deze weer gekopieerd binnen de sector. Veel werd er ontwikkeld en geprogrammeerd omdat de oplossingen nog niet standaard in de markt beschikbaar waren. En, door het aan elkaar knopen van netwerken en systemen, moest er ook weer veel doorontwikkeld worden om informatie en gegevens te kunnen uitwisselen. Er was dus veel behoefte aan mensen die de technologie begrepen, de taal beheersten en die de systemen konden aanpassen waar nodig. IT was innovatief, doordat het nieuwe mogelijkheden voor bedrijven bracht.

Nu is er veel complexiteit ontstaan in het koppelen van allerlei systemen en toepassingen via verschillende netwerken en oplossingen. Niemand weet precies meer hoe het in elkaar zit en wat de afhankelijkheden zijn. Het laten draaien is ingewikkeld en kost veel aandacht en tijd. Waar in het verleden IT vooral nieuwe mogelijkheden bracht, is het nu de beperkende factor geworden die groei en innovatie belemmeren. En dat geld ook voor de IT afdeling die dit in stand probeert te houden.

Ondertussen is de technologie buiten de organisatie verder aan het ontwikkelen. De consumenten benadering van bedrijven als Apple en Google hebben er voor gezorgd dat veel IT middelen nu algemeen beschikbaar zijn en doorgaans goed aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Medewerkers van de marketing afdeling hebben genoeg IT kennis om zelf een Portal te bouwen. Accountmanagers gebruiken Salesforce om elkaar te informeren over klantafspraken en leads. Dat maakt dat de techniek zelf niet meer de belemmerende factor is. Voor bijna alle mogelijke toepassingen in het bedrijfsleven zijn nu relatief goedkope en modulaire oplossingen in de markt te vinden. Het ombouwen en aanpassen van deze systemen op technisch niveau is niet meer nodig. Je hebt geen technische expertise meer nodig om deze technologieën in te zetten, begrip voor de functionaliteit en toegevoegde waarde helpt wel. En daar zit dan ook de toegevoegde waarde voor een IT afdeling: hoe zet je technologie in om de bedrijfsvoering te verbeteren en nieuwe diensten in de markt te kunnen zetten? Daarvoor is geen afdeling van techneuten en monteurs nodig. Het technisch onderhoud kan door de leveranciers worden gedaan. Zoek nu vooral naar business analisten en functioneel beheerders die uw organisatie verder kunnen helpen. En regisseurs die de samenhang tussen de verschillende oplossingen kunnen bewaken.

Deze blog werd eerder gepubliceerd op ITBoardroom.nl