Wanneer je voor jezelf wilt beginnen dan is een van de eerste vragen die je je zelf stelt onder welke naam je jezelf wilt gaan presenteren. Na eerst een tijdje met een werktitel te hebben gespeeld ben ik serieus op zoek gegaan naar allerlei suggesties. Er zijn ook verschillende sites waar je bedrijfsnamen kan genereren op basis van een aantal gekozen kernwoorden. Uiteraard wil je ook een naam die je als domein kunt registreren en die dus nog beschikbaar moet zijn. Tot slot zoek je een naam die geen negatieve of rare betekenissen heeft in een andere context of taal. Zo kwam ik tot een drietal namen die ik aan een deskundig panel van vrienden en collega’s heb voorgelegd. De keuze viel dus op Idwell.

De naam Idwell kan in het Engels op twee manieren worden uitgesproken:

ID(ea)-Well als in Ideeën-bron. Het idee is vaak het startpunt voor een nieuwe onderneming of oplossing. En ergens is het ook heel menselijk om ideeën te hebben. Tot nu toe is het bij mijn weten een computer of Artificial Intelligence niet gelukt om een echt idee te hebben. Ze kunnen wel lijsten maken met combinaties van bestaande oplossingen en scenario’s. Daar kunnen ook onverwachte en originele suggesties tussen staan. Dat is nog niet hetzelfde als het hebben van een idee. Slimme informatiesystemen kunnen mensen helpen bij het vinden van ideeën en bij het realiseren er van, ze kunnen mensen daarin niet vervangen. Dat is althans mijn overtuiging op dit moment. Idwell als organisatie heeft als missie om mensen te helpen met het articuleren van ideeën, het bedenken van oplossingen en het realiseren hiervan. Technologie is hierbij vooral een instrument ter ondersteuning aan het idee.

I-Dwell als in ik dwaal. Dwalen zie ik hier als slenteren door straten en observeren om zo weer tot nieuwe beelden en inzichten te komen. Ik kan heel goed dwalen in boekhandels en bibliotheken: boeken inzien en indrukken opdoen. En het leukste is om eerst lang de geschiedenis rekken te gaan en dan langs wetenschapsfilosofie, managementboeken en SF om uit te komen bij de atlassen. Inspiratie opdoen voor nieuwe ideeën en oplossingen.

Toen ik in Google de naam Idwell intypte kwam als eerste suggestie een gedicht van Emily Dickinson te voorschijn: “I Dwell in Possibilities”. Een gedicht die wel redelijk beschrijft waar het mij met Idwell om te doen is.

I dwell in Possibility